Vinstförbudet äntligen stoppat!

Så sent som igår fick Riksdagen äntligen möjlighet att ta ställning till regeringens förslag om att införa vinstbegränsning för välfärdsverksamheter. Som väntat röstades förslaget ned på det kraftfulla vis det förtjänade. Det var inte en dag för tidigt.

Vägen fram till det beslutet har verkligen varit både lång och mödosam och har rymt stora insatser från såväl Friskolornas riksförbund, Vårdföretagarna, Almega som Svenskt Näringsliv och många andra, också i enskilda medlemsföretag i förbund inom Almega. Att vi nu tillsammans lyckats stoppa förslaget är viktigt i sak, men också viktigt eftersom debatten varit både skadlig och onödig. Istället för en välbehövlig debatt om hur vi kan öka kvaliteten i välfärden, och hur privata utförare kan bidra till det, har den politiska debatten under lång tid handlat om något helt annat. De största förlorarna på det är de som verkligen är beroende av en väl fungerande välfärd – de skolungdomar som snart går ut skolan, de äldre som behöver en god äldreomsorg, de som är sjuka och snabbt behöver få vård och alla de som lever med en funktionsnedsättning och är beroende av en fungerande personlig assistans.

Min förhoppning är att gårdagens omröstning kan bli början till en omstart, där låsningarna blir färre och där utveckling och innovation ses med lika positiva ögon i välfärden som i andra branscher. Men tyvärr är risken är stor att vissa politiska aktörer kommer försöka fortsätta hålla liv i den föga fruktbara debatten om privata verksamheters vara eller icke vara i välfärden.