Välkommet besked om kompetens­utveckling från Moderaterna

Idag annonserade Moderaterna att man vill införa en sorts rut-avdrag för vidareutbildning och stärka företagens möjligheter att dra av investeringar i medarbetares kompetens. Det är ett mycket välkommet besked, som är både framåtsyftande och konstruktivt. Från Almegas sida hoppas vi att fler riksdagspartier nu tar efter och bidrar med förslag till lösningar på en av vår tids stora utmaningar – den tilltagande kompetensbristen.

Än så länge vet vi vet inte exakt hur det förslag som Moderaterna nu föreslår kommer se ut, men av det vi hittills kunnat ta del av låter det mycket lovande. Från Almegas sida har vi tidigare presenterat vårt förslag om Kompetensavdrag, som syftar till att lösa samma utmaning som Moderaterna nu pekar på. Vårt förslag innebär att företagen ska få göra avdrag för upp till hälften av sina kostnader för utbildning av sina medarbetare.

Ett Kompetensavdrag går självklart att skruva på och i detalj forma på en mängd olika sätt. Men det viktiga är att med en sådan reform stärka incitamenten till det som Moderaternas ekonomiskpolitiska talesperson Elisabeth Svantesson idag ger uttryck för – att tydligare uppmuntra företag att investera i kompetensutveckling av sina medarbetare. Därför bör företag få samma förmånliga rätt att dra av investeringar i att utveckla sina medarbetares kompetens som de redan har när det gäller att investera i maskiner.

Dessvärre har vi under en tid sett att utvecklingen när det gäller just detta går i helt fel riktning i Sverige. Enligt Eurostat investerade svenska företag 2005 motsvarande 2,1% av sina samlade personalkostnader i att utveckla sina medarbetares kompetens, en siffra som tio år senare sjunkit till blott 1,6%. Det är fel utveckling för ett kompetensland som Sverige.

Ska vi fortsätta vara ett land som kan konkurrera med högkvalificerade varor och tjänster så måste det till en förändring. Utveckling och lärande kan inte vara något som uteslutande eller i första hand förväntas ske på våra högskolor och universitet. Det är viktigt, men minst lika viktigt är lärandet och kompetensutvecklingen mitt i arbetslivet. Lärandet genom jobbet, men också att kompetensutvecklas på sin egen arbetsplats och av sin egen arbetsgivare. Lyckas vi inte få till den sortens lärande, och ge företagen möjligheter att investera mer i medarbetarnas kompetens, kommer Sverige framöver tappa i den globala konkurrensen.

Därför vore det mer än välkommet om fler politiska partier nu slöt upp bakom tankarna på att stärka företagens incitament att vidareutbilda och bygga på sina medarbetare kompetens. Det tjänar både medarbetarna, företagen och Sverige på.