Svara på frågorna om vinsterna, Shekarabi

Trots stark kritik från ett samlat näringsliv, ekonomisk och juridisk expertis och flera tunga myndigheter behandlar nu Riksdagens finansutskott det så kallade Reepaluförslaget. Förslaget består av två delar – en om vinstreglering och en som beskrivs som ägar- och ledningsprövning av privata utförare i välfärden. Inför omröstningen ställer vi fem frågor till ansvarige ministern Ardalan Shekarabi.

Regeringen påstår att välfärdsföretagens vinster dränerar välfärden på skattepengar. Men privata företag får lika hög eller lägre ersättning jämfört med kommunala utförare. Samtidigt visar undersökningar att privata aktörer ger bättre eller lika bra kvalitet på nästan alla områden. Varför påstår du, Ardalan Shekarabi, att privata företag i välfärden leder till läckage av skattemedel?

 

Vinstsyfte påstås gå ut över välfärdens kvalitet, men två nya svenska studier, en om äldreomsorg och en om skola visar att företag med hög lönsamhet har lika hög eller högre kvalitet jämfört med de med lägre lönsamhet.
Varför påstår du, Ardalan Shekarabi, att privata företag i välfärden leder till sämre kvalitet?

 

Regeringen påstår att de flesta företagen i välfärdssektorn kommer att fortsätta, även om vinstregleringen införs. Det överskott som skolväsendet och omsorgen kommer att ha efter vinstregleringen är enligt regeringen själv 30 öre per hundralapp. Detta jämfört med dagens 6,50 kronor som även är en normal nivå i liknande branscher. PwC har kommit fram till att det tillåtna överskottet oftast blir otillräckligt för att driva en sund och stabil verksamhet, och att det finns stor risk att det mesta av verksamheten avvecklas.
Varför påstår du, Ardalan Shekarabi, att de flesta företagen kommer att vara kvar även om vinstregleringen införs?

 

Lagrådet har påpekat att regeringen samtidigt föreslår en vinstreglering, som i princip innebär stopp för överskott i verksamheten, och en Ägar- och ledningsprövning med krav på tillräckliga ekonomiska förutsättningar för att driva verksamhet och för att investera. Att fondera medel, är tillåtet och rekommenderat i ägarprövningen, men knappast möjligt enligt vinstregleringen.
Varför föreslår du, Ardalan Shekarabi, en vinstreglering, som tar bort de ekonomiska förutsättningarna att bedriva verksamhet, och samtidigt en annan lagstiftning som kräver sådana ekonomiska förutsättningar?

 

Vi tycker att Ägar- och ledningsprövning av utförare i välfärden behövs, men det nuvarande förslaget har stora brister. Vad ”tillräckliga ekonomiska förutsättningar för att få driva verksamhet” betyder är oklart och måste förtydligas. En kritik som Lagrådet delar. Någon prövning av offentliga utförare föreslås inte, vilket drabbar de brukare som finns där.
Varför föreslår du, Ardalan Shekarabi, en ägar- och ledningsprövning med så stora brister när nästan alla intressenter i välfärden tycker att det behövs en väl genomarbetad ägar- och ledningsprövning?

 

Det är hög tid att fokusera på välfärdens verkliga utmaningar. Att andelen äldre ökar, bristerna i kompetensförsörjningen, hur digitalisering och innovationer bäst tas till vara, att utveckla valfriheten genom mer kunskapsbaserade val, samt att få den offentliga finansieringen att räcka till en ambitiös välfärd.

Regeringens vinststoppsförslag förlorar antagligen i riksdagen, men denna skendebatt har skadat den privata välfärdssektorn. Därför är det viktigt att ansvarig minister svarar på våra frågor.

Ulla Hamilton, vd Friskolornas Riksförbund
Anders Morin, ansvarig Välfärdspolitik, Svenskt Näringsliv
Håkan Tenelius, näringspolitisk chef Vårdföretagarna
Andreas Åström, chef näringspolitik och kommunikation Almega