Järvaveckan – med integration i fokus

Järvaveckan på Spånga Idrottsplats i nordvästra Stockholm pågår för fullt. Almega finns representerat via förbundet Kompetensföretagen, som tillsammans med medlemsföretag erbjuder aktiv jobbcoachning och konkreta jobbtips. Ledande politiker karriärcoachas också på plats av matchningsföretagen. Integrationen av nyanlända i Sverige är temat för veckan.

På ett seminarium om integrationsstatistik redde Statistiska centralbyrån, SCB, ut hur begrepp som invandrare, utrikes födda, nyanlända osv används i debatten. SCB:s arbetskraftsundersökning AKU visar att antalet utrikesfödda som har sysselsättning nästan har nått en miljon. I april 2018 hade 980000 utrikes födda arbete minst en timme i veckan. De utrikes föddas andel av arbetskraften ökar och är över 20 procent.

Höjdpunkterna i dagsprogrammen är partiledartalen på kvällarna. Bakom Järvaveckan står den ideella föreningen The Global Village. Demokratifestivalen har Almedalsveckan som förebild och redan på andra året har arrangemanget vuxit. Målet är att minska avståndet mellan folkvalda och folk. Ett mål som årets festival redan nu kan bocka av som uppfyllt.