Allmän visstid behövs

Anställningsformen Allmän visstid är viktig för Sverige. Den underlättar för stora grupper att ta steget in på arbetsmarknaden och gör det möjligt för svenska företag att bibehålla sin konkurrenskraft. Nu har Socialdemokraterna meddelat att de går till val på att skrota Allmän visstid i lagstiftningen – vilket vore väldigt illa, av flera olika anledningar.

Sedan anställningsformen Allmän visstid infördes 2007 har den lett till att många som annars skulle ha stått utanför arbetsmarknaden fått jobb. Sedan dess har nämligen nästan en miljon människor tack vare den först fått en visstidsanställning och sedan kunnat ta steget från den till ett fast jobb. Som språngbräda in på arbetsmarknaden är anställningsformen Allmän visstid formidabel. Det vore inte särskilt begåvat av politiken att ta bort den.

Tjänstesektorn är viktig för integrationen och för att ge unga personer en chans på arbetsmarknaden. Det vet vi sedan länge. Inom Almegas sju förbund har vi flera branscher som är verkliga integrationsmotorer. Med företag som verkligen vill anställa och hitta nya duktiga medarbetare – och många av dessa företag beskriver, när jag pratar med dem, att de dessutom vill göra en insats för att förbättra integrationen och ge unga en chans på arbetsmarknaden.

Det man aldrig får glömma är att bland det mest riskfyllda man kan göra som företagare i Sverige är att anställa någon – särskilt om det gäller någon som är oprövad på arbetsmarknaden.

Därför behöver såväl Sverige, företagen som de som vill in på arbetsmarknaden anställningsformen Allmän visstid. Vi behöver den därför att Sverige agerar på en global marknad och för att inte heller Sverige kan tygla och styra hur konjunkturen utvecklar sig. Oavsett hur välfungerande och organiserat ett företag är så kommer det uppstå toppar och dalar i verksamheten. Finns det då ingen möjlighet att tillfälligt öka, eller minska, sin bemanning så kommer många företag ställas inför stora problem.

Och det som vore verkligt allvarligt är om företagen fick så begränsade möjligheter att hantera toppar och dalar med flexibilitet, vilket otvetydigt skulle gå ut över svensk konkurrenskraft – och bli ett slag mot hela den svenska ekonomin.

De som argumenterar för att skrota Allmän visstid menar att tryggheten på arbetsmarknaden skulle öka om den inte längre fanns. Den målsättningen kan låta vällovlig, men är i praktiken helt felriktad. Att föreställa sig att avskaffande av flexibla och tidsbegränsade anställningsformer skulle öka tryggheten är en allt för ensidig syn på arbetslivet. Tvärtom sitter verklig trygghet på dagens arbetsmarknad ofta i helt andra saker än vilken anställningsform du råkar ha. Riktigt trygg på arbetsmarknaden är den som har bra kompetens och som har och får möjlighet att utveckla och hålla den kompetensen uppdaterad och relevant. En kompetens som fler företag borde investera i och som vi från Almega vill stimulera genom att ge företagen möjlighet att göra Kompetensavdrag, t.ex. med den reform Almega tidigare föreslagit.

Trygghet är viktigt – men kan inte reduceras eller begränsas till huruvida man är anställd i en viss anställningsform eller inte. Faktum är att den verkliga konsekvensen av att skrota Allmän visstid inte skulle bli ökad trygghet, utan kraftfullt höjda trösklar in på arbetsmarknaden, just för de som behöver sänkta trösklar in på densamma.