Bemannings­företagen byter namn och blir… Kompetens­företagen!

Nu byter Bemanningsföretagen namn till Kompetensföretagen. Kompetensföretagen företräder fler än 600 företag som inom rekrytering, omställning, bemanning, entreprenader, MSP-företag andra HR-tjänster.

Branschen har vuxit och förändrats och idag tillhandahåller våra medlemsföretag breda kompetenslösningar för hela samhället. Samma utveckling ses globalt där vår internationella och europeiska branschorganisation har bytt namn till World Employment Confederation, WEC, och förändrat sitt varumärke.

Mot denna bakgrund har Kompetensföretagen beslutat sig för att göra en förflyttning till ett varumärke som bättre beskriver de företag de företräder och de tjänster företagen erbjuder. Under 2017 har ett arbete pågått där Kompetensföretagen sammanställt hur deras medlemsföretag beskriver sina verksamheter och tjänster, hur dessa uppfattas och beskrivs av allmänheten samt hur medarbetarna uppfattar branschen.

Kompetensföretagen har också bedrivit ett värderingsinriktat arbete om vad de tycker är viktigt och hur de bäst når ut med detta som bransch och branschföreträdare. Runt 150 medlemsföretag inom rekrytering, bemanning, omställning, entreprenad och HR-tjänster har varit delaktiga i arbetet.

Visionen för Kompetensföretagen är:

Kompetens och innovation för framtidens arbetsmarknad.

Kompetensföretagens löfte till sina medlemmar och intressenter är att:

Kompetensföretagen ska med professionalism, nytänkande och respekt möjliggöra arbete som kombinerar trygghet, frihet, utveckling och konkurrenskraft

Idag tillhandahålls följande tjänster av Kompetensföretagens medlemsföretag:

Omställning: Omställning och arbetsförmedling är växande tjänster i branschen. Framöver finns det bred politisk enighet om att fler av Arbetsförmedlingens tjänster ska utföras av privata specialister och branschen förväntas växa även framöver. Kompetensföretagen auktoriserar omställningsföretag.

Rekrytering: Professionell rekrytering är en växande bransch som arbetar inom allt fler yrken och branscher. Rekryteringsföretag auktoriseras av Kompetensföretagen.

HR-tjänster: Idag är det inte ovanligt att företag och organisationer anlitar HR-konsulter för att t ex kunna planera kompetensförsörjning och bli mer attraktiva arbetsgivare. Ibland outsourcas hela HR-funktionen. MSP-lösningar är en verksamhetsgren där olika HR- och kompetensleverantörer samordnas av ett MSP-företag.

Entreprenad: Specialiserade bemanningsföretag inom t ex industri, lager och IT utför idag entreprenader där även arbetsledning och resultatansvar omfattas och hela avdelningar ligger hos en extern leverantör. Detta är ofta en gren av företag som också hjälper till med inhyrning och bemanning.

Inhyrning av medarbetare: Kompetensföretagen fortsätter att auktorisera och organisera bemanningsföretag. Dessa företag förändras dock på olika sätt. Att bemanning fungerar som en rekryteringslösning är allt vanligare. Kraven på kompetens och medarbetare utvecklas och förändras.