Sverige behöver mer kompetens­invandring

Kommentar med anledning av regeringens förslag gällande arbetskraftsinvandring.

– Det är olyckligt att Socialdemokraterna föreslår en återgång till arbetsmarknadsprövning när det gäller kompetensinvandring. Det har funnits tidigare och var ett misslyckande. Myndigheter och fackföreningar har inte insyn i vilka rekryteringsbehov företagen har. Risken är stor att man gör för grova bedömningar av arbetsmarknadsläget inom olika yrken.

– Förslaget är även märkligt eftersom det redan idag finns en regel om att befintlig arbetskraft i Sverige har företräde till jobben. För att få arbetstillstånd som arbetskraftsinvandrare måste jobbet ha annonserats i tio dagar på platsbanken.

– Sverige har den allvarligaste arbetskraftsbristen på drygt 20 år. Att i det läget börja diskutera försämring av företags möjligheter att rekrytera personer från andra länder går stick i stäv med behoven på arbetsmarknaden. Arbetskraftsinvandringen till Sverige består i huvudsak av tillfälliga uppdrag där de allra flesta reser hem igen efter en tid och den utgör under en procent av den svenska arbetskraften på årsbasis. Det är dystert att Socialdemokraterna svartmålar kompetensinvandring när de stora problemen med bristande villkor finns bland papperslösa som är här utan tillstånd, avslutar Andreas Åström, näringspolitisk chef Almega.