Ny rapport: Allt fler kvalificerade tjänstejobb flyttar från Sverige

Almega har sedan en tid tillbaka sett en stor efterfrågan inom tjänstesektorn samtidigt som prisutvecklingen inte går upp som den brukar göra i högkonjunktur. I en ny rapport som innehåller intervjuer med företagsledare i kunskapsintensiva svenska tjänsteföretag framkommer att allt fler flyttar jobben utomlands.

– Företagsledare pratar nu om att de flyttar delar av sin verksamhet till dotterbolag utomlands, främst till Östeuropa och länder i Asien där de har lättare att hitta den kompetens de söker. Och det handlar inte om enklare tjänstejobb utan om väldigt avancerade arbetsuppgifter.  Sverige riskerar nu att tappa tusentals jobb på kort tid. Risken är att utvecklingen mot ökad outsourcing fortsätter att accelerera så länge bristen på kompetens i Sverige kvarstår, säger Lena Hagman, Almegas chefekonom.

Tjänsteinnehållet i exporten domineras idag av tjänster till hela 56 procent, sett till förädlingsvärde. Det innebär att de kunskapsintensiva tjänsteföretagen upplever toppnivåer vad gäller efterfrågan på sina tjänster. En fantastisk utveckling, men nu riskerar Sverige att tappa arbetstillfällen och skatteintäkter från denna kunskapsintensiva tjänsteproduktion.

Orsaken är främst bristande kompetensförsörjning i Sverige, men även höga arbetskostnader och rigida regelverk på den svenska arbetsmarknaden.

– Den utveckling vi ser är djupt oroande. Att allt fler kvalificerade tjänstejobb nu flyttar från Sverige, utan att det uppmärksammas, är en tydlig varningsklocka. Jämför det med när industrijobb flyttar utomlands. Vi måste börja adressera den utvecklingen snabbt annars är risken stor att Sverige kommer ha svårt att hävda sig tillräckligt väl framgent. Om inte åtgärder vidtas riskerar allt mer av den avancerade och komplexa tjänsteproduktionen lämna landet. Vilket skulle innebära en dränering av arbetstillfällen och kunskap som Sverige så väl behöver för att kunna konkurrera i framtiden, säger Anna-Karin Hatt vd Almega

Näringspolitiken måste i betydligt högre grad än i dag utformas utifrån de kunskapsintensiva tjänsteföretagens verksamhet och förutsättningar. Genom att skapa goda villkor för dessa företag att utvecklas kommer hela näringslivet att gynnas.

– Nu krävs politisk kraftsamling med tydliga reformer som förbättrar tjänsteföretagens kompetensförsörjning. Fler platser krävs i utbildningar i dagens bristyrken, arbetsmarknaden behöver bli mer flexibel och skatten på arbete måste sänkas. Det måste också bli mer lönsamt för företagen att investera i kompetensutveckling för de egna medarbetarna. Dessutom krävs bättre villkor för kompetensinvandring och en reformerad Arbetsförmedling, så att vi får en bättre matchning mellan arbetssökande och arbetsgivarnas kompetensbehov, menar Anna-Karin Hatt vd Almega.

Läs rapporten här