Ny kompetens är guld värt för Sverige

Just Arrived menar att det finns en guldgruva av kompetens som inte ännu har hittat rätt arbetsgivare.
Företaget hjälper utrikesfödda kandidater och företag att hitta varandra.
I dag har de 4 500 inskrivna och på arbetsmarknaden finns ytterligare minst 200.000 personer som ännu inte hittat rätt. Samtidigt söker företag efter personal.
Just Arrived öppnar deras ögon för personer de inte tidigare sett.

– Sverige saknar mycket kompetens, men vi hittar hela tiden guldklimpar där inte så många letar. Vårt sökanderegister är fyllt av kompetens, arbetsvillighet och driv, säger Justarriveds vd Andreas König som utsågs till Årets sociala entreprenör av SEB 2017.

Det råder en nybyggaranda på kontoret när man kliver in på Just Arrived, trots att företaget huserar i en lokal med rivningskontrakt. Till sommaren måste de hitta en ny lokal.

Andreas König med kollegan Andrew Hawari och praktikant Michal Backrud.

Idén till Just Arrived började med att Andreas König arbetade på Universum och såg de förfärande siffrorna på hur stor arbetslösheten var bland personer med utländsk bakgrund. Tillsammans med några vänner bestämde han sig för att utmana arbetsmarknaden och skapa en digital plattform för privatpersoner som hade behov av enkla tjänster, som till exempel RUT-tjänster och privatpersoner som kunde utföra dem. På så vis skulle arbetslösheten minska. Intresset var stort och på mindre än ett år hade 200 volontärer anmält sig för att på olika sätt bidra till att bygga upp verksamheten. Det hela var dock omgärdat med en hel del fallgropar och därför bytte Just Arrived inriktning och taktik. För att bli ett hållbart företag bestämde de sig att istället rikta in sig på företag som behövde medarbetare. De tog kontakt med Unionen och LO för att lära sig om villkoren.

Då handlade det om korta jobb och Just Arrived valde att bli ett egenanställningsföretag. Men sedan kom första kunden som ville ha större uppdrag och längre tid. I december 2016 gick Just Arrived med i Almega för att en bli bemanningsaktör med digital ansats. Under 2017 har företaget förmedlat närmare 500 uppdrag.

– Just Arrived har gjort en resa med piruetter, säger Andreas König, men vårt mål är att minska glappet mellan de 4 500 inskrivna och de 500 förmedlade jobben. Verksamheten kommer att expandera till fler städer och det närliggande målet är att fördubbla antalet förmedlade jobb under 2018.

– Fördomar är vår bästa vän och vår värsta fiende, fortsätter han. Vi får många gånger jobba med att utmana våra kunders kravprofiler, inte minst när det gäller kunskaper i svenska. Å andra sidan brukar det vara lätt för våra konsulter att överträffa förväntningarna när de är ute på uppdrag.

Det är grunden för Just Arriveds verksamhet men också deras stora utmaning för att lyckas. Andreas König konstaterar att Just Arrived underlättar kontakten då det är svårigheten att hitta varandra som gör att nyanlända och företag inte möts. De når de arbetssökande främst genom sociala medier, men också via Arbetsförmedlingen och jobbsajter. De fick tidigt kontakt med Abdulla Ahmad Miri, en så kallad influencer som skriver på arabiska på Facebook för nyanlända och har startat Öresundspuls (nu omdöpt till Aktarr (red.anm)) en nyhetskanal för samma målgrupp. Abdulla Ahmad Miri har ett stort nätverk och kunde hjälpa Just Arrived att nå ut till många nyanlända i uppstarten. Nyttan är ömsesidig. Genom Just Arrived fick Abdulla Ahmad Miri kontakt med tidningen Metro där han nu är kolumnist.

Andreas König listar fem utmaningar för att öka de nyanländas plats på arbetsmarknaden:

1. Grupperna känner inte till varandra – de ser inte jobbtillfällena respektive kandidaterna

2. Informationsutmaningen – det finns ingen instans som tar ett helhetsgrepp på invandrares plats i samhället

3. Tayyab och Syed Latif-fallen* – att anställa människor som invandrat exponeras negativt

4. Validering – det är svårt att bedöma en person som har andra referenser än de vi känner till

5. Byråkrati – arbetsgivaransvaret kan vara tungt att bära, särskilt för små företag.

Just Arrived riktar sig inte mot någon speciell bransch men office manager är det vanligaste jobbet som förmedlas. Just Arrived vill skapa synlighet, informera och validera. Dessutom gör bemanningsavtalet att tröskeln blir lägre för de företag som vill anställa.

– Ju mer jag får prata om människor och deras potential desto bättre. Vi vet att det går att skapa affärsnytta och samhällsnytta, säger Andreas König.

Speed-dating i arla morgonstund

I höstas bjöd Just Arrived in till ett frukostseminarium där de presenterade en undersökning av nyanländas syn på den svenska arbetsmarknaden. De lät några av sina matchade kunder och nyanlända presentera sig.

Just arrived Bemanning
Marie La Sota och Mohamad Daher

– Vid intervjun blev vi väldigt förtjusta Mohamad. Vi avblåste vidare intervjuer för vi hade redan funnit vår medarbetare. Våra kunder är lika positiva. Mohamad bidrar med nya synvinklar och är alltid lösningsfokuserad, säger Marie La Sota, vd på PS Communication.

– Att jag kan anlita ett gäng från Just Arrived vid olika event har gjort att jag kunnat utvidga min verksamhet och erbjuda mina kunder helt nya tjänster, som jag tidigare inte hann på egen hand berättar Mårten Dahlstedt som driver Expobolaget. – Dessutom har vi väldigt roligt tillsammans, så jag har personligen också fått mer inspiration.

Undersökningen, som visar hur de nyanlända ser på sin tillvaro på den svenska arbetsmarknaden och vilka förväntningar de har, har utförts av utförts av Stiftelsen Diversity foundation och Universum. Enkäten fick över 700 svarande, varav 54% akademiker, via Facebook och Just Arrived. Det visade sig att akademiker tycker att det är lite tuffare att hitta jobb än de utan utbildning. Många vill jobba med offentliga aktörer. De flesta kan tänka sig att göra annat än vad de är utbildade för.

– Ett svar som stack ut var att många ansåg att hög etisk standard hos arbetsgivaren var viktigt, att arbetsgivaren gör rätt för sig, betalar skatt och tar ansvar. Frågor som sökande i Sverige normalt anser vara en hygienfaktor, säger Jesper Hansson från Universum som presenterade undersökningen.

Efter seminariet är det flera av åhörarna som flockas runt paneldeltagarna för att höra mer. Det är tydligt att det finns ett stort intresse. Sannolikt minskar aktiviteter som denna glappet mellan inskrivna sökande och matchade arbetstillfällen. För till syvende och sist handlar det om mötet mellan människor. Det är där Just Arrived och deras kunder hittar guld.


Fakta

Just Arrived Bemanning startades 2016. Företaget ligger i Stockholm och har 15 anställda. Just Arrived planerar att auktoriseras av Bemanningsföretag under våren 2018. Verksamheten är uppbyggd runt en digital tjänst som kopplar samman arbetssökande med arbetsgivare. 4500 kandidater finns registrerade. Just Arrived erbjuder kandidater en digital tjänst för att synliggöra sin kompetens och erfarenhet för att kunna matchas mot rätt uppdrag. Under 2017 förmedlades närmare 500 uppdrag och drygt 300 personer hittade ett eller flera uppdrag via Just Arrived.

*Tayyab Shabab uppmärksammades i media då hans arbetsgivare inte ville mista sin stjärnprogrammerare. Tayyab Shababs tidigare arbetsgivare hade missat att göra en pensionsinbetalning och därmed ansågs inte anställningen uppfylla kraven för förlängning. Många liknande fall då eftertraktade programmerare utvisats trots att de själva inte gjort något fel, har uppmärksammats i media men det finns hundratals fler än dem. Tayyab Shabab utvisades och välkomnades i Berlin, som istället får nytta av hans kompetens.

Syed Latif blev uppmärksammad i media då han skulle utvisas eftersom annonseringen av den tjänst han fått via LinkedIn, inte uppfyllde gällande krav. Nya jobb ska först erbjudas den europeiska befolkningen och Syed Latif, som ursprungligen kom från Bangladesh men studerade i Sverige, hade inte bevisat att annonsen på LinkedIn ”varit synlig för personer bosatta inom hela EU/EES och Schweiz”, enligt Migrationsdomstolen. Syed Latif utvisades men fick senare rätt och har beviljats permanent uppehållstillstånd och arbetstillstånd i Sverige.