Krisberedskap – att ligga steget före

Det har nu gått nästan ett år sedan de tragiska händelserna på Drottninggatan i Stockholm. Ett år efter händelserna reflekterar många över vad som hände. Terrordåd hör inte till vardagen för de flesta av oss. Däremot kan olyckor, psykosociala problem och hot och våld ske på en arbetsplats och då gäller det att vara förberedd. Som arbetsgivare är det viktigt att reflektera över hur väl förberedd du är om en olycka av något slag sker.

Det kan låta enkelt, men förberedelser är A och O för krishantering. En olycka i företaget är svår och ofta smärtsam för de anställda och för arbetsgivaren. Ju mer du är förberedd och ju mer du har övat, desto större chans att du som arbetsgivare hanterar situationen bättre både i det akuta krisläget och den efterföljande tiden. Som arbetsgivare i ett tjänsteföretag är det viktigt att rigga organisationen för incidenter och kriser. Någon gång händer någonting.

Eftersom riskerna i företag ser väldigt olika ut beroende på verksamhet är det väldigt lite inom krisberedskap som är reglerat. Men det är viktigt att komma ihåg att krisberedskap ingår i arbetsmiljöarbetet.

Som arbetsgivare bör du se över risker som är kopplade till verksamheten. När du har identifierat risker är nästa steg att identifiera vilken sorts beredskap som kan behövas om någon av dem inträffar. Riskerna kan till exempel vara hot och våld, vissa riskfyllda eller psykiskt påfrestande arbetsuppgifter, allergichock, arbetsplatsolycka eller svåra konflikter. Utifrån de identifierade riskerna behöver man också se över behovet av första hjälpen och krishantering.

Det är viktigt att bygga en krisorganisation så att du som chef inte står ensam när en olycka sker. Extern expertis, som företagshälsovården, kan vara en del i beredskapen om det skulle inträffa en kris. Det kan underlätta att ha en kontakt så att det är lättare att lyfta luren och skaffa snabb hjälp i händelse av en olycka. Det kan också vara viktigt att få stöd av experter för mer långvariga konsekvenser av olyckor.

Är du medlem? Logga in i Arbetsgivarguiden för checklistor och för att läsa mer om riskbedömning av arbetsmiljö.