Hög tid för ett kompetensavdrag

Dagens tjänstesektor är kunskapsintensiv och snabbföränderlig. Kompetens kan rekryteras från hela världen och tjänster köps över nationella gränser. Med digitaliseringens exponentiella och globala utveckling krävs ständigt, livslångt lärande för att hålla takten med konkurrenter i Sverige och i utlandet. För att underlätta för företagen förespråkar Almega ett kompetensavdrag i en ny rapport.

Men idag är det för dyrt för tjänsteföretag att kompetensutveckla befintliga medarbetare och de väljer ibland att nyanställa medarbetare med färsk kompetens istället för att kompetensutveckla befintliga medarbetare. Företag som betalar dyrt för att kompetensutveckla medarbetare riskerar att förlora dem till konkurrenter och tappar därmed medarbetare och investeringen.

Enligt färska siffror från Eurostat minskar företagens investeringar i personalutbildning, medan investeringarna i teknik ökar. Mellan 1993 och 2017 har investeringarna i automatiserande teknik ökat med 288 miljarder kronor. Investeringarna för personalutbildning i andel av företagens totala arbetskostnad har samtidigt minskat med 24 procent, från 2,1 procent till 1,6 procent mellan 2005 och 2015. Investeringarna i personalutbildning skulle ha varit 7 miljarder kronor högre idag om andelen legat kvar på 2005 års nivå.

Sverige är ett högkostnadsland vars internationella konkurrensfördelar bygger på god innovationsförmåga, hög teknikintensitet och en välutbildad arbetskraft. Idag finns goda förutsättningar för företag att investera i maskiner. Men företagen möter sämre förutsättningar för att investera i sin viktigaste resurs – människor. Det är extra problematiskt för den kunskapsintensiva tjänstesektorn.

Almega föreslår därför att ett kompetensavdrag införs, med syftet att få arbetsgivarna att investera mer i personalutbildning – som ett redskap för att ta tillvara på den digitala transformationen. Kompetensavdraget innebär att arbetsgivaren kan återfå halva kostnaden för köp av externa kurser, genom att dra av motsvarande belopp från företagets skattekonto. Kompetensavdraget riktas till utökade insatser, utöver dagens nivå på personalutbildningen.

Med ett skatteavdrag på kompetensutveckling av medarbetare vågar tjänsteföretag göra den investering som krävs för att medarbetare ska ha uppdaterad kompetens och möta marknadens behov. Det är bra för Sverige.

Läs mer i rapporten Turbodigitaliseringen tar jobben – hög tid för ett kompetensavdrag.