Våra lösningar på kompetensbristen

Socialdemokraterna har presenterat ett nytt förslag om att införa en arbetsmarknadsprövning. Det socialdemokratiska förslaget innebär att en myndighet ska pröva om det föreligger en kompetensbrist. Men redan idag finns en regel om att befintlig arbetskraft har företräde till jobben. Regelverket finns alltså redan på plats. Socialdemokraterna borde istället lägga fram förslag på hur vi i Sverige kan lösa den stora kompetensbrist som just nu råder. En av lösningarna är att underlätta för kompetensinvandring.

Det pågår en kraftfull och tilltagande utflyttning av tjänster i Sverige. Än så länge har detta skett i det tysta. Kompetensbristen är det absolut största hindret för företag att växa i Sverige. Det leder till att man tvingas förlägga produktion utomlands. Antingen i dotterbolag eller helt enkelt outsourca till andra företag. Därför behöver Socialdemokraterna istället prata om hur vi kan underlätta för arbetskraftsinvandringen.

Här är Almegas förslag

  1. Återkallelsebestämmelsen skrivs om från ska utvisas till får utvisas. Utvisningsbeslut ska inte kunna fattas utan att man ger arbetsgivaren en rättvis chans att rätta till eventuella felaktigheter.
  2. Migrationsverket måste sluta ställa krav på att alla arbetsgivare ska teckna de kollektivavtalade försäkringarna.
  3. Migrationsverket bör göra en tidig och stödjande uppföljning av villkoren, för att ge arbetsgivare en god chans att rätta till eventuella felaktigheter.
  4. Myndigheterna måste informera alla arbetsgivare och arbetstagare klart och tydligt om vilka krav som finns för att arbetstillstånd ska kunna förlängas och permanent uppehållstillstånd
    beviljas.
  5. Det behövs en nationell strategi för internationell talangattraktion, för minskade kompetensbrister. Där översyn görs av frågor som marknadsföring, utlandsrekrytering, myndighetsservice, bostäder, skatter, tillståndsgivning.
  6. Arbetskraftsinvandringen måste öka för att möta de växande kompetensbristerna, som bland annat drivs av en åldrande befolkning. Politikerna bör förtydliga att syftet med arbetskraftsinvandringen är att minska kompetensbristerna på den svenska arbetsmarknaden.
  7. Det bör finnas regionala expat centers där nationella myndigheter och regionala aktörer samarbetar för att ge arbetskraftsinvandrare stöd och råd (one-stop-shop lösningar för arbetskraftsinvandring).

Vill du läsa mer om fler lösningar på kompetensbristen – klicka här

Läs vår rapport ”Sverige stänger dörren för arbetskraftsinvandring