Regeringens vårbudget – För lite fokus på Sveriges konkurrenskraft

Almega, som är en arbetsgivarorganisation som representerar 11.000 medlemsföretag inom tjänstesektorn, kommenterar regeringens vårändringsbudget.
– För lite fokus på Sveriges konkurrenskraft. Det är rubriken för regeringens vårbudget 2018, säger Andreas Åström näringspolitisk chef.

Sveriges starka position är till stor del beroende av de kunskapsintensiva tjänsteföretagens förutsättningar. De skapar sysselsättning och de står för en majoritet av förädlingsvärdet i den svenska exporten. Samtidigt är kompetensbristen för dessa företag påtaglig, något som på sikt kan få långtgående konsekvenser för Sveriges konkurrenskraft och välstånd.

– Den utflyttning av produktion vi tidigare sett inom industrin ser vi nu i större utsträckning även inom tjänstesektorn. Vi behöver omgående reformer som gör att de företag som producerar avancerade tjänster hittar rätt medarbetare och har rätt förutsättningar för att stanna i Sverige. Sverige behöver enklare regler för kompetensinvandring och en blocköverskridande reform som sänker marginalskatterna, säger Andreas Åström.

Almega – Sveriges största arbetsgivar- och branschorganisation för tjänsteföretag, är en förbundsgrupp som har ca 11 000 medlemsföretag med sammanlagt över 500 000 anställda. Medlemsföretagen representerar ett 60-tal branscher inom den svenska tjänstenäringen. Almega är den största förbundsgruppen inom Svenskt Näringsliv. Almega banar väg för tjänsteföretagen.

Statistik om tjänsteföretagen finns här.