​Almega välkomnar reform av Arbetsförmedlingen

Allianspartierna föreslår i dag en reformering av Arbetsförmedlingen på DN Debatt. Almega välkomnar förslagen som ligger nära den modell vi föreslagit under en längre tid. När utanförskapet växer är det extra viktigt att Arbetsförmedlingen klarar att både förmedla jobb och relevanta arbetsmarknadsutbildningar, något man inte lyckas med idag.

– Tjänsteföretagen har stora rekryteringsbehov och matchningen på arbetsmarknaden måste förbättras. Almega har därför länge föreslagit en reform av Arbetsförmedlingen. Att bemannings- och utbildningsföretag tar över jobbförmedlingen och Arbetsförmedlingen står för myndighetsutövningen går helt i linje med våra tankar, säger Andreas Åström, näringspolitisk chef Almega.

– En reformerad Arbetsförmedling kan enligt vår bedömning åstadkomma en påtagligt bättre matchning, vilket kan ge 15 procent av de arbetslösa jobb. Det motsvarar hela 98 000 fler människor i arbete.