Ytterligare bakslag för regeringens förslag om vinstbegränsningar i välfärds­företag

Efter att först ha mötts av svidande kritik från remissinstanserna får regeringens förslag om vinstbegränsningar i välfärdsföretag nu hård kritik även från Lagrådet. Idag kom Lagrådets besked om regeringens och Vänsterpartiets förslag om vinstbegränsningar. Lagrådet menar att förslaget inte har beretts ordentligt. De pekar bland annat på att det kan vara i strid mot både det kommunala självstyret och näringsfriheten.

– Vi har ihärdigt påpekat att regeringens förslag är högst oseriöst, det bekräftas nu av Lagrådet som skriver att regeringen levererat ett undermåligt förslag, säger Andreas Åström, näringspolitisk chef på Almega.

Att regeringens utredare inte gjort någon konsekvensanalys av förslaget är särskilt problematiskt, menar Andreas Åström, som välkomnar att Lagrådet lyft även denna aspekt i sin kritik av regeringens föslag.

– Regeringen lade en lagrådsremiss utan att bry sig om konsekvenserna av det förslag man presenterat. Trots att två oberoende revisionsbyråer konstaterat att 80 procent av företagen inom välfärdssektorn skulle bli tvingade att lägga ned sin verksamhet lade regeringen inte notis om detta. Men även på denna punkt kritiserar Lagrådet regeringen, och säger att det finns en risk för högst oönskade effekter. Vi förväntar oss att regeringen drar tillbaka detta förslag, som sprungit ur en lång utredning som uppenbarligen inte håller måttet, säger Andreas Åström.