Vård­företagarna den 8 mars: Lägg vinstförbudet åt sidan – främja kvinnors företagande

Regeringen hävdar att de förslag till vinstförbud som regeringskansliet nu förbereder sammantaget inte bedöms påverka jämställdheten mellan kvinnor och män. Bedömningen innebär ett osynliggörande av alla de kvinnor som leder företag inom vård och omsorg. Som en åtgärd på Internationella kvinnodagen borde regeringen lägga vinstförbudet åt sidan och istället främja vårdföretagande som bidrar till jämställdheten i näringslivet.

På Internationella kvinnodagen vill jag uppmärksamma den stora omfattningen av kvinnors företagande inom vård och omsorg och hur viktigt det är att kunna välja och välja bort arbetsgivare i denna kvinnodominerade del av arbetsmarknaden. Kvinnors vårdföretagande bidrar också till ett mer jämställt näringsliv.

Läs hela inlägget hos Vårdföretagarna.

Inga-Kari Fryklund, förbundsdirektör Vårdföretagarna