Utvecklingssamtal – hur ska jag tänka som chef?

I ett tjänsteföretag är en stor del av företagets framgång och tillgångar knutna till medarbetarna. Som arbetsgivare och lönesättande chef är utvecklingssamtal en möjlighet att diskutera mål, hur medarbetaren mår på arbetsplatsen och om det är något du som chef kan göra för att hjälpa medarbetaren att nå sina mål. Det kan också vara en möjlighet att diskutera hur samarbetet fungerar er emellan.

Läs också: Löneförhandling – tips till dig som chef

Innan du sätter dig ner för att hålla samtalet bör du fundera på hur medarbetaren kan bidra till att företagets övergripande mål nås, vad du vill att medarbetaren ska uppnå i år, vilka förbättringsmöjligheter du ser och vilka mål du vill sätta.

Vad är skillnaden på lönesamtal och utvecklingssamtal?

Utvecklingssamtalet är ett framåtblickande samtal där chef och medarbetare, utifrån nuläget, har en diskussion om arbetsmiljö, förväntningar och utvecklingsbehov. Samtalet ska resultera i att det finns en plan för arbetet framåt. I lönesamtalet blickar chef och medarbetare tillbaka på vad som bestämdes i utvecklingssamtalet och chefen motiverar och sätter ny lön, baserat på hur medarbetaren har presterat under året.

Måste arbetsgivaren ha ett utvecklingssamtal?

Den viktigaste resursen i ett tjänsteföretag är medarbetarna. Utvecklingssamtalet är en bra möjlighet för chefen att stimulera sina medarbetare till utveckling och goda prestationer, och att sätta sporrande och för företaget viktiga individuella mål för medarbetaren. På så sätt är utvecklingssamtalet en del i verksamhetsplaneringen och blir ett viktigt verktyg för att chefen och företaget ska klara av att nå sina egna mål. I många kollektivavtal finns det inskrivet att chef och medarbetare ska hålla utvecklingssamtal, men även om företaget inte omfattas av kollektivavtal finns det mycket att vinna för både chef, medarbetare och företaget i att hålla samtalen.

Är du medlem? Logga in i Arbetsgivarguiden, där du hittar checklistor inför medarbetarsamtal, information om lönesamtal och mycket mer.