Upphandlingsdagen – Mer kvalitet och innovation i offentliga upphandlingar

Under torsdagen arrangerar Almega den årliga Upphandlingsdagen för att öka kunskapen om upphandlingar och öppna upp arenan där inköpare och tjänste­företag möts.

I en pressad välfärd där mycket ska prioriteras är det extra viktigt att varje skattekrona läggs på rätt sak och ger maximal utdelning. Men allt färre aktörer deltar i offentliga upphandlingar, vilket på sikt hotar att urholka välfärden. Missriktad spariver, där pris sätts före kvalitet, och krångliga upphandlingar som minskar utrymmet för nytänkande och innovation, är några av de anledningar företagen anger till varför de inte längre vill delta i offentliga upphandlingar.

Det är dags att vi ser den offentliga marknaden som den möjliggörare för goda affärer och innovation som den skulle kunna vara. Om upphandlingar fokuserar på funktion, kvalitet och dessutom följer upp leveranser kommer fler seriösa deltagare att vilja delta, vilket leder till god konkurrens och bättre kvalitet både på kort och lång sikt.

Läs rapporten Ett race mot toppen i offentlig upphandling