Proposition på kollisionskurs med det sunda förnuftet

Igår kom den proposition som regeringen tillsammans med Vänsterpartiet länge hotat med – om vinstbegränsning i välfärden. Det var sista dagen att lämna in propositionen om den skulle hinna behandlas av riksdagen under våren. Kanske vittnar regeringens senfärdighet om oviljan att lägga fram en proposition som går på kollisionskurs med det sunda förnuftet.

Regeringens hantering av frågan påminner mig om en sedelärande berättelse med ett amerikanskt krigsfartyg ute i kraftigt sjöväder. Det jättelika skeppet dundrar fram i stark blåst och mycket dålig sikt. Plötsligt ser besättningen på det amerikanska skeppet ett ljus som från ett annat skepp i mörkret. Den amerikanska kaptenen fattar tag i radion och sänder; ”Var god gira 5 grader nordlig riktning för att undvika kollision”, varpå han får svaret; ”Rekommenderar att Ni girar 15 grader nordlig riktning för att undvika kollision”. Märkbart upprörd sänder kaptenen igen; ”Detta är kapten på ett amerikanskt krigsfartyg. Jag repeterar, ändra din kurs!” men får svaret ”Nej, jag repeterar. Ändra DIN kurs”.

Vågorna har gått höga i debatten om de privata välfärdsföretagen. Frågan har debatterats i olika intensitet i många år men fick förnyad kraft när Vänsterpartiet, i löfte om att stödja regeringens budget, pressade fram en utredning om hur vinster kunde begränsas. Propositionen är ett resultat av överenskommelsen och av den utredning som Ilmar Reepalu ledde. En utredning som fick massiv kritik – senast av Lagrådet. Och nu vill alltså regeringen att riksdagen ska fatta beslut om att göra det verklighetsfrånvända förslaget till lagstiftning.

Det är otroligt olyckligt. Ett förslag som är så kritiserat av experter och remissinstanser borde genast skrotas så att vi kunde diskutera välfärdens verkliga utmaningar.

Ska vi klara framtidens välfärd så måste privata utförare tillåtas vara med och bidra. Till 2020 behöver vi äldreomsorg för ytterligare 25 000 äldre och skolplatser för 150 000 barn. Utan de privata alternativen växer behovet av offentligt producerade skolplatser till 450 000 och behovet av offentligt tillhandahållna äldreomsorgsplatser till 80 000. Låter vi inte de privata aktörerna bidra vore det att fullständigt rycka undan mattan för välfärden.

Vi är många som har påpekat vilka effekter regeringens vinstbegränsning skulle leda till. Det skulle innebära att välfärdsföretagen fråntogs sin förmåga att växa och satsa – tvärtemot vad vi behöver framöver. Det skulle förvandla verksamheter till osäkra arbetsplatser för medarbetarna, utan möjlighet till långsiktighet och att kunna bygga upp en nödvändig buffert i företagen. Allt det här har påtalats gång efter gång utan att regeringen tagit någon nämnvärd notis om hur allvarliga konsekvenserna skulle bli.

-”Detta är Kommendörkapten Marshall på USS Lincoln, det näst största krigsfartyget i atlantflottan. Med oss har vi tre följeskepp, en tross och fyra robotbåtar. Jag beordrar er att justera er kurs 5 grader i nordlig riktning!”.

-”Kommendörkapten Marshall, detta är ett fyrtorn. Gör som ni vill.”