Arbetsmarknadens parter och regeringen överens om etableringsjobben

Arbetsgivare och fackförbunden tog i höstas initiativ till en ny anställningsform, etableringsjobb, för att få fler nyanlända i arbete. En anställningsform som ska möjliggöra för personer, som står långt från arbetsmarknaden, att få ett jobb. Idag togs nästa steg i detta unika samarbete genom att arbetsmarknadens parter och regeringen nu är överens om den nya anställningsformen.

Överenskommelsen om den nya anställningsformen presenterades på en presskonferens där arbetsmarknadsminister Ylva Johansson deltog tillsammans med LO, Unionen, Teknikföretagen samt Stefan Koskinen från Almega.

– Almega har 11 500 medlemsföretag som sysselsätter mer än en halv miljon människor. Med rätt villkor skulle våra medlemmar kunna bidra till att många fler får chansen till ett jobb och en egen försörjning. Etableringsjobben är ett sätt att skapa just dessa jobb, säger Stefan Koskinen, arbetsgivarpolitisk chef Almega.

– Att minska arbetslösheten bland utlandsfödda är en stor samhällsutmaning som ansvarstagande parter på arbetsmarknaden nu axlar genom att införa etableringsjobb. Framgångsfaktorn för den här nya anställningsformen är att systemet gör det enkelt för arbetsgivaren att anställa, att onödig byråkrati har slopats, att kostnaden för att anställa är attraktiv samt att externa aktörer släpps in för att matcha arbetsgivare och arbetstagare. Därför tror vi att etableringsjobben kommer bli framgångsrik, menar Stefan Koskinen.

Arbetslösheten bland utlandsfödda uppgick till 15,2 procent under 2017. Tröskeln in på arbetsmarknaden är för hög idag och tiden från nyanländ till arbete i Sverige är för lång.

– Vi är överens om att vi står inför en gigantisk utmaning på arbetsmarknaden. Etableringsjobben är parternas gemensamma svar på hur vi får fler att få ett jobb att gå till och en lön att leva på, säger Stefan Koskinen.

Så här ser överenskommelsen om etableringsjobb ut:

  • Etableringsjobb är en visstidsanställning i längst två år.
  • Etableringsjobb gäller för nyanlända som beviljats uppehållstillstånd de senaste 36 månaderna.
  • Personer som är långtidsarbetslösa.
  • Etableringsanställningarna går ut på att arbetsgivaren kan anställa en person till en kostnad av 8 400 kr/mån. Staten skjuter sedan till 9.870 kr/mån, direkt till den anställde. Det innebär att den disponibla inkomsten efter skatt kommer vara 15.600 kr/månad för den som får ett etableringsjobb.

Varför är inte Bemanningsföretagen med?

Tyvärr ingår inte Bemanningsföretagen i överenskommelsen om etableringsjobben. Det är beklagligt och olyckligt med tanke på att bemanningsföretagen är väldigt bra på att matcha nyanlända med jobb på arbetsmarknaden genom uthyrning. Bemanningsföretagen sysselsätter 50 000 utlandsfödda varje år. Vi inom Almega hade velat se dem ingå, då Bemanningsföretagen behövs för att få ännu fler personer in i jobb. Men facket krävde att bemanningsföretagen skulle stå utanför. Det tycker vi är olyckligt.

Varför gäller det bara företag med kollektivavtal?

Utgångspunkten för Almega i förhandlingarna om etableringsjobb var att vi representerar våra medlemmar och som medlem i Almega har man kollektivavtal. Vissa påpekar att kravet på kollektivavtal gör att stora delar av arbetsmarknaden lämnas utanför. Det stämmer. Men om man från politiskt håll kan hitta en lösning för företag utan kollektivavtal så kommer inte vi att protestera.

Avsiktsförklaring etableringsjobb