Hög tid att reformera Arbetsförmedlingen

Förra helgen skrev Arbetsförmedlingens generaldirektör en debattartikel i Svenska Dagbladet. Syftet var att visa på de positiva förändringar som genomförts och på myndighetens framsteg. Men verkligheten är delvis en annan – vilket Almega visade i en replik till artikeln.

Arbetsförmedlingen är en av våra absolut största myndigheter och har ett komplext uppdrag. Vi menar att uppdraget är allt för komplext och behöver ses över. Uppdraget måste göras om i grunden och nya aktörer måste tillåtas ta över delar av arbetsförmedlingen.

Andreas Åström, chef näringspolitik och kommunikation Almega, och Fredrik Voltaire, näringspolitisk expert, lyfter i sin replik till generaldirektören fram ett antal viktiga poänger. Kontentan är att jobbtillväxten är god men att den sker i en period som präglas av allmänt god tillväxt i svensk ekonomi. Det vore därför fel att ta jobbtillväxten som ett tecken på att Arbetsförmedlingen numera är en välfungerande myndighet som börjar få fason på sitt uppdrag.

Bild från SvD Näringslivs debattsida – ”Konjunktur kamouflerar AF:s misslyckande”

 

Åström och Voltaire lyfter särskilt fram hur antalet tillsatta jobb faktiskt sjunkit sedan 2015. Antalet individer som fått ett subventionerat eller osubventionerat jobb sjönk från 394 921 till 362 209 personer år 2017 – en betydande minskning. Det är hårda siffor.

Myndigheten släpar också på betydande kritik i form av rapporter och tunga analyser. En sådan är IFAU, Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering, som bland annat visat hur sällan en arbetssökande får träffa en arbetsförmedlare i genomsnitt. Eller Riksrevisionen som visar att Arbetsförmedlingens effektivitet är låg och svag samt med sjunkande produktivitetsutveckling.

Jag har full förståelse för att Arbetsförmedlingens generaldirektör förmedlar sin bild av myndigheten. Det finns heller ingen anledning att misstro hans uppriktiga uppsåt med att förbättra och effektivisera myndighetens arbete. Och realiseras det omfattande förändringsarbete som annonserats för att göra myndigheten mer arbetsgivarvänlig och IT-baserad så är det mycket bra. Men vi tror att det krävs mer.

Vi tror att Arbetsförmedlingen måste reformeras. Myndighetsutövningen bör separeras så att arbetsförmedlingen som sådan kan öppnas upp för fler aktörer vilket bidrar till effektivare matchning. Vi tror också att det behövs göras mer för att skapa en kunnig och effektiv inköpsorganisation, att subventioner följer individer snarare än är kopplade till arbetsplatser och att CV-databaser görs tillgängliga för alla kontrakterade företag.

Det är hög tid för mer genomgripande reformer av Arbetsförmedlingen. Det vore djupt olyckligt om en högkonjunktur förleder oss att tro att behovet inte finns och därmed ställer oss sämre rustade inför nästa lågkonjunktur.