Etableringsjobb – en mycket glädjande trepartsöverenskommelse

Igår blev det klart med nästa steg i processen för att göra verklighet av de s.k. etableringsjobben. Med denna nya anställningsform hoppas vi kunna knacka ner en stor del av den tröskel som nyanlända idag måste ta sig över innan de kan nå arbetsmarknaden. I och med gårdagens överenskommelse är nu regeringen, facken och arbetsgivarna överens om att gå vidare och söka EU:s godkännande för att införa anställningsformen.

Vi inom Almega tror på människor som tror på människor – vi gör det för att vi varje dag ser hur många tjänsteföretag växer och satsar på sina medarbetare. Hur de tror på sina medarbetares förmåga att få både verksamheten och sig själva att växa. För oss är det en självklarhet att medlemsföretag i alla förbund inom Almega måste få chansen att spela en viktig roll i integrationen av nyanlända till Sverige.

Därför välkomnar vi den unika trepartsöverenskommelsen om den nya anställningsformen etableringsjobb. Rätt utformad kommer den kunna ge många av våra medlemsföretag möjlighet att bidra till en god integration.

Under de tio år som Rut-avdraget hittills har funnits har vi sett vilka fantastiska effekter vi kan nå om näringslivet får rätt förutsättningar att bidra. Tack vare den reformen har tusentals nya, vita jobb vuxit fram som generar skattepengar och samtidigt ger försörjning åt många människor som tidigare stod väldigt långt från, eller helt utanför, arbetsmarknaden.

Min förhoppning är att etableringsjobben kan bidra till att sänka de idag väldigt höga trösklarna in på den svenska arbetsmarknaden. Men ska reformen leda till verkliga resultat kommer det också krävas att vi som arbetsgivare gör vårt, precis som den fackliga sidan och inte minst regeringen. Kan vi få anställningsformen stadigt etablerad – om ni ursäktar uttrycket – ökar det chansen för att satsningen ska kunna bli lyckad. Men om arbetsgivare inte kan lita på att anställningsformen kommer finnas kvar även om politiska majoriteter kan komma att skifta, är det inte säkert att arbetsgivare vågar satsa på nya, oprövade anställningsformer och medarbetare. Det är en osäkerhet parterna och politiken gemensamt måste minimera.

Steget som togs med gårdagens trepartsöverenskommelse var viktigt och avgörande för den fortsatta vandringen. Från arbetsgivarsidans sida har vi hela tiden velat att formen också ska kunna användas vid in- och uthyrning, men det har de fackliga inte varit beredda att gå med på. Det är synd, eftersom bemanningsbranschen, som idag sysselsätter cirka 50 000 utlandsfödda varje år, skulle kunna bidra ännu mer till en fungerande integration om också de kunde använda den nya anställningsformen. Men trots det är dagens besked mycket glädjande eftersom det ökar sannolikheten för att väldigt många företag kommer kunna anställa människor med kort tid i Sverige, eller kort arbetslivserfarenhet.

Läs mer om trepartsöverenskommelsen här.