Kommentar på regeringens proposition om vinstbegränsning

Idag har regeringen lämnat propositionen om vinstbegränsning till riksdagen.

– Det är en dyster dag för Sverige att regeringen lägger en proposition som inte handlar om kvalitet i välfärden, utan om hur man successivt ska nedmontera välfungerande välfärdsföretag, säger Andreas Åström, näringspolitisk chef på Almega.

– Det är även anmärkningsvärt att regeringen går vidare med ett förslag som, enligt lagrådet, kan strida mot grundlagen och som har sågats av landets främsta jurister. Hela åtta av tio välfärdsföretag riskerar nedläggning om förslaget blir verklighet. Detta i en situation när det fram till 2020 finns ett behov av ytterligare 150 000 skolplatser. Givet utbyggnadsbehoven av offentlig sektor så skulle vi få kaos i välfärden om förslaget går igenom. Förslaget är orealistiskt och oseriöst, avslutar Andreas Åström.