Pressinbjudan – Sveriges exportsektor växer med ökat tjänsteinnehåll

Chefekonomerna Lena Hagman från Almega och Mats Kinnwall från Industriarbetsgivarna presenterar en rapport där de redogör för de senaste årens utveckling av samspelet mellan industrin och den övriga ekonomin, och visar hur Sveriges export präglas av ett ökat tjänsteinnehåll.

Tid: Tisdagen den 13 februari kl 09.00

Plats: Industriarbetsgivarna, Kungsträdgårdsgatan 10, Stockholm

För ytterligare frågor:

Almega
Ingrid Hedenvind Brask
Presschef
tel: 070-400 35 09
email: ingrid.hedenvindbrask@almega.se

Industriarbetsgivarna
Mikael Östlund
Kommunikationschef
tel:070-910 01 59
email: mikael.ostlund@industriarbetsgivarna.se