Ny rapport: Exportsektorn växer med ökat tjänsteinnehåll

Under tisdagen presenterades en ny rapport av Almega och Industriarbetsgivarna.
Rapporten visar att Sveriges exportsektor växer med ett allt mer ökat tjänsteinnehåll.
Rapporten visar också att bland industrins leverantörer sysselsätter tjänsteföretag nära 60 procent av leverantörernas totala sysselsättning.

Det är främst företagstjänster som står för ökningen av exporten från tjänstesektorn. Dessa tjänster efterfrågas dessutom av alla sektorer i ekonomin. Rapporten visar att företagstjänsterna, både direkt och indirekt, genererar drygt 720 000 sysselsatta. Till företagstjänster hör bland annat olika konsultbranschen inom teknik, vetenskap, IT, marknadsföring med mera, samt arkitekter, säkerhetsföretag  och bemanningsföretag.

– Företagstjänster, som består av en rad branscher som säljer tjänster till företag, har fått en ökad betydelse för Sveriges export, både genom att öka sin egen export till kunder utomlands, samt genom att sälja tjänster som används i andra branschers produktion av exportprodukter, säger Almegas chefekonom Lena Hagman.

Tjänstesektorn, som Almega, representerar blir allt viktigare för Sverige. Det är här jobben skapas, två av tre nya jobb de senaste tio år har skapats i just tjänstesektorn. Och tre av fyra svenskar jobbar med tjänster.

Rapporten visar på

Strukturomvandlingen mot ökad tjänsteexport har pågått under en längre tid, men har snabbats upp under 2000-talet. Efter finanskrisen 2008 har tjänstesektorns export ökat ännu snabbare som andel av Sveriges export.

Tjänsteinnehållet i exportprodukter har ökat till 56 procent. Resten, 44 procent, består alltså av ren varuproduktion för Sveriges export. Näringslivets export är i själva verket en mix av varor och tjänster, där tjänsternas andel nu utgör drygt hälften.

Inom den privata tjänstesektorn har hela 67 000 nya jobb med koppling till exporten skapats enbart under den korta perioden 2010-2015. En stor del av denna ökning har skett inom branscher som klassas som företagstjänster.

Läs hela rapporten här