Svenska myndigheter stänger dörren för arbetskrafts­invandring

Just nu upplever tjänstesektorn den största arbetskraftsbristen sedan början av 2000-talet.
För många tjänsteföretag skulle bristen på arbetskraft kunna lösas på ett optimalt sätt med medarbetare från utlandet som vill och kan flytta till Sverige.
Men i en ny undersökning gjord av Almega tillsammans med nyhetssajten The Local vittnar arbetskraftsinvandrare till Sverige om att svenska myndigheter sätter käppar i hjulet för de som vill flytta hit för att jobba.

Arbetskraftsinvandringen har minskat sedan 2012, andelen ansökningar om förlängt arbetstillstånd som får avslag ökar och arbetskraftsinvandrarna tycker regelverket är krångligt. Samtidigt är antalet lediga jobb på en historiskt hög nivå på 84 000 jobb, och bland tjänsteföretag är brist på kompetens ett reellt hinder för tillväxt. Fram till 2035 kommer det behövas 265 000 fler anställda inom samhällsvetenskap, naturvetenskap och teknik och tillverkning. Den dramatiskt minskade arbetskraftsinvandringen är väldigt illavarslande för ett kunskapsland som Sverige och slår extra hårt mot tjänstesektorn, där många av de nya jobben skapas.

I en ny undersökning gjord av arbetsgivarorganisationen Almega tillsammans med nyhetssajten The Local berättar arbetskraftsinvandrare och internationella studenter att förutsättningarna för arbetskraftsinvandring till Sverige idag är undermåliga. För studenter i undersökningen är övergången från studier till arbetslivet en stor utmaning. Speciellt utmanande är att de inte får tillräcklig förberedelse för att möta arbetsgivares krav. En mycket lite andel har haft möjlighet att göra praktik som en del av sina studier eller haft kontakter med arbetslivet under studierna. Båda dessa faktorer försvårar möjligheterna att komma in på den svenska arbetsmarknaden ytterligare.

När de försöker etablera sig på den svenska arbetsmarknaden upplever en stor andel av arbetskraftsinvandrarna att de får bristande information och stöd från myndigheterna istället för hjälp och vägledning. Särskilt låga betyg får processen att få arbetstillstånd och tillgången till information om de svenska kollektivavtalen.

Den upplevda osäkerheten hos arbetskraftsinvandrare vid förlängning av arbetstillstånd är tydlig. Där utmärker sig osäkerheten under väntan på förlängt arbetstillstånd om huruvida resor hem är möjliga. Respondenterna upplever det också som ett stort problem att man endast har tre månader att söka nytt jobb om anställningen upphör.

Statistik från Migrationsverket visar också att myndigheten avslår allt fler ansökningar om förlängt arbetstillstånd. Det är svårbegripligt när kompetensbristen samtidigt är stor. Ett stort bekymmer i sammanhanget är att Migrationsverket ställer detaljerade krav på att jobbet har annonserats korrekt och att arbetsgivaren har tecknat villkor exakt enligt kollektivavtal.

Vi behöver nu en aktiv politik för att öka arbetskraftsinvandringen och för att attrahera och omhänderta internationella talanger. Den uppenbara risken om vi inte lyckas med det är att företagen och tillväxten utvandrar.

Läs mer om undersökningen i rapporten Sverige stänger dörren för arbetskraftsinvandring.

”Vi riskerar få en företagsutvandring”, Andreas Åström, näringslivspolitisk chef till SvD.