Nya lagar 2018 – håll koll på de här

Under året träder ett par nya lagar i kraft som kan vara av intresse i arbetslivet. Det finns också förslag som väntas beslutas under året, som det kan löna sig att hålla ögonen öppna efter.

1 februari blir det förbjudet att använda handhållen mobiltelefon när man kör.

25 maj träder nya dataskyddsförordningen i kraft, vilket innebär skärpta krav vid behandling av personuppgifter. Kraven på samtycke skärps, kraven på information till den registrerade ökar, likaså ökar kraven på dokumentation och sanktionerna skärps. Almega erbjuder kurser för medlemmarna.

Skattelättnad för personaloptioner

Gynnsammare beskattning av personaloptioner ser nu ut att bli verklighet.

Håkan Eriksson, näringspolitisk expert.

 

– Frågan har drivits av Almega under ett antal år, säger Almegas expert Håkan Eriksson. Istället för en hög lön under en känslig uppstartsfas, kan företagen erbjuda optioner och ett framtida delägarskap. Det kan bland annat göra det lättare att rekrytera nyckelmedarbetare.

Regeringens förslag innebär att en anställd som fått en personaloption av sin arbetsgivare inte ska förmånsbeskattas när personaloptionen utnyttjas, utan först när aktien säljs. Arbetsgivaren betalar ingen arbetsgivaravgift och beskattning sker som inkomst av kapital, vilket innebär en lägre skatt. Riksdagen fattar beslut under året.

Fler förslag

Ytterligare ett antal förslag från regeringen kommer att läggas på Riksdagens bord för beslut under året. Hit hör bland annat:

 • Fler företag ska kunna få nedsatta arbetsgivaravgifter när de anställer sin första medarbetare
 • Successiv höjning av pensionsåldern
 • Förstärkt rehabilitering för långtidssjuka, bland annat plan för återgång i arbete
 • Översyn av arbetsmiljölagen och de regionala skyddsombudens tillträdesrätt och befogenheter
 • Förbud att utan författningsstöd begära utdrag ur belastningsregistret
 • Reklamskatten för annonser i dagspress avskaffas
 • Punktskatt på flygresor införs
 • Miljöanpassade fordon med låga utsläpp av koldioxid föreslås få en bonus på upp till 60 000 kr
 • Sänkt moms för guidning i naturområden
 • Meddelarskyddet för privatanställda utökas att omfatta bland annat kollektivtrafik och färdtjänst
 • Ny lag om företagshemligheter som en anpassning till ett EU-direktiv
 • Ny kamerabevakningslag, bland annat föreslås förhandling enligt Medbestämmandelagen ske innan beslut

Offentlig upphandling

Under den gångna hösten har flera statliga utredningar lagts på regeringens bord som på olika sätt föreslår ändringar i Lagen om offentlig upphandling. Ännu finns inga skarpa lagförslag till Riksdagen, men det finns risk att det kommer under våren.