Med anledning av LO:s rapport om friskolor kommenterar Almega

LO presenterar idag en rapport om friskolor. Med anledning av detta kommenterar Almega rapporten.

– Förslaget om vinstbegränsning har gynnat företag med operativt kapital, det vill säga de stora aktörerna som äger sina tillgångar och lokaler. För mindre skolor skulle Reepalus förslag mer eller mindre innebära ett verksamhetsförbud. Den utveckling LO försöker påskina som ett hot mot svensk skola är ett direkt resultat av Reepalus utredning som de själva ställt sig bakom. Först tvingar de bort små aktörer, sedan beklagar de sig över att de stora aktörerna tagit ett steg framåt, säger Andreas Åström, Näringspolitisk chef på Almega.

– LO talar med kluven tunga när de ger sken av att stödja en mångfald av skolor. Både PwC och Grant Thornton har, oberoende av varandra, kommit fram till att 8 av 10 bolag kommer att försvinna om Reepalus förslag blir verklighet. Att då utge sig för att värna mångfald inom skolan är inte seriöst, menar Andreas Åström.

– Sedan Reepalus utredning presenterades har allt färre ansökt om att starta friskolor, det har drabbat små aktörer särskilt hårt då de sällan har något operativt kapital, avslutar Andreas Åström.