”Valet står mellan kompetens­invandring eller företagsutvandring”

Nya siffror från Migrationsverket visar att antalet avslag vid ansökningar om förlängt arbetstillstånd ökar dramatiskt. År 2012 var avslagen 321 och i utgången av 2017 hela 1832. Det visar att den skärpta lagstiftningen från 2014 har haft en mycket negativ effekt. Almega har med hjälp av nättidningen The Local frågat 1214 kompetensinvandrare och studenter om hur de ser på villkoren att arbeta och studera i Sverige. De vittnar om att situationen måste förbättras för personer som vill och kan jobba i Sverige.

– Kunskapsintensiva tjänsteföretag har stort behov av att rekrytera topptalanger från andra delar av världen för att kunna hävda sig i turboglobaliseringens tidevarv. Utan möjligheten till arbetskraftsinvandring riskerar Sverige att tappa företag och jobb utomlands. Valet står mellan arbetskraftsinvandring eller företagsutvandring. I avvaktan på att lagstiftningen nu ändras vid halvårsskiftet borde kompetensutvisningarna stoppas, säger Andreas Åström, näringspolitisk chef på Almega.

Kompetensinvandringen har minskat sedan 2012, andelen ansökningar om förlängt arbetstillstånd som får avslag ökar och arbetskraftsinvandrarna tycker regelverket är krångligt. Samtidigt är antalet lediga jobb på en historiskt hög nivå på 84 000 jobb, och bland tjänsteföretag är brist på kompetens ett reellt hinder för tillväxt. Fram till 2035 behövs 265 000 jobb inom samhällsvetenskap, naturvetenskap och teknik och tillverkning. Den dramatiskt minskade arbetskraftsinvandringen är väldigt illavarslande för ett kunskapsland som Sverige och slår extra hårt mot tjänstesektorn, där många av de nya jobben skapas.

I undersökningen genomförd av Almega tillsammans med nättidningen The Local är den upplevda osäkerheten hos arbetskraftsinvandrare vid förlängning av arbetstillstånd tydlig. Där utmärker sig osäkerheten kring huruvida resor till hemlandet är möjliga under väntan på förlängt arbetstillstånd. Respondenterna upplever det också som ett enormt problem att man endast har tre månader att söka nytt jobb om anställningen upphör. Vid genomförandet av undersökningen var väntetiderna för beslut om förlängt arbetstillstånd ca 329 dagar, men det fanns också ärenden som fått vänta på beslut i mer än två år.

När de försöker etablera sig på den svenska arbetsmarknaden upplever en stor andel av kompetensinvandrarna att de får bristande information och stöd från myndigheterna istället för hjälp och vägledning. Särskilt låga betyg får processen att få arbetstillstånd och tillgången till information om de svenska kollektivavtalen.

Kompetensinvandrarna upplever också de att det är svårt att hitta boende, jobb till medföljande familjemedlemmar och skolor till barn. Det försvårar ytterligare deras möjligheter att etablera sig i Sverige.

I undersökningen var 291 respondenter studenter. Studenterna ger tyvärr den svenska mottagningsapparaten låga betyg. De upplever att det är svårt att få extrajobb, praktik och stipendier. De upplever också att de får dålig hjälp med att söka arbetstillstånd efter att studierna är avklarade, vilket är särskilt allvarligt.

– Först utbildar Sverige utländska studenter i fyra år och därefter har många svårt att få jobb, vilket istället gör att de söker sig till Berlin eller London. Det är närmast absurt med tanke på arbetskraftsbristen i svenska kunskapsintensiva tjänsteföretag, avslutar Andreas Åström.

Läs sammanfattning samt rapporten här

Läs artikeln ”Arbetskraftsinvandringen måste öka radikalt” i SvD

Läs artikeln ”Almega vill ta vinsttaket till EU-domstolen” i Di