Kommentar till regeringens lagrådsremiss: 8 av 10 välfärds­företag hotas

Idag har regeringen tillsammans med Vänsterpartiets partiledare Jonas Sjöstedt presenterat innehållet i  lagrådsremissen.

– Det är en dyster dag för Sverige att regeringen lägger en proposition som inte handlar om kvalitet i välfärden, utan om hur man successivt ska nedmontera välfungerande välfärdsföretag, säger Andreas Åström, näringspolitisk chef på Almega.

– Om vinstförbudet genomförs så kommer åtta av tio välfärdsföretag få svårt att överleva, detta i en situation när det fram till 2020 finns ett behov av ytterligare 150 000 skolplatser. Givet utbyggnadsbehoven av offentlig sektor så skulle vi få kaos i välfärden om förslaget går igenom, menar Andreas Åström.