Flyttledighet – får du vara ledig eller inte?

Vid en flytt finns det många praktiska detaljer att hålla koll på.
En av dem är dagen för själva flytten, som ofta sker på en vardag och som kan kräva att du inte är på plats på jobbet.
Men flyttledighet med lön är ganska ovanligt.
Kom ihåg att kolla upp vad som gäller på just ditt företag när du planerar din flytt.

Går du i flyttankar? Permission, det vill säga kort ledighet med bibehållen lön under högst en dag, är en ledighet som finns i kollektivavtal och ibland i företagets personalpolicy. I vilka fall man kan få permission varierar mellan kollektivavtalen och mellan företag. Om flyttledighet inte finns reglerat i kollektivavtalet är det upp till företaget att bestämma vad som gäller.

Fråga din arbetsgivare vad som gäller på ert företag. Du kan också titta i ditt kollektivavtal och i personalhandboken för ditt företag under vilka omständigheter du kan få permission.

Om ditt företag inte erbjuder permission är den vanligaste ledighetsformen vid flytt semester eller tjänstledighet. Tjänstledighet är ledighet utan lön. Inom det privata näringslivet, såväl som inom industri- som tjänstesektor är det ovanligt att flyttledigt är reglerat i kollektivavtalen.

Är du medlem? Logga in i Arbetsgivarguiden och läs mer om permission.