Flexpension: Dags för medarbetare att välja

Flexpension är ett tillägg till tjänstepensionen som arbetsgivare ska betala in från november förra året.
Som arbetsgivare kan du tillåta att dina medarbetare avstår från flexpension till förmån för motsvarande löneökning.
Just nu och fram till 28 februari 2018 kan medarbetare göra sitt val.
Det här behöver du tänka på som arbetsgivare.

Arbetsgivare har möjlighet att låta sina medarbetare bestämma själva om de vill ha flexpension eller om de föredrar en motsvarande löneökning. Perioden när medarbetare kan göra sitt val går ut den sista februari i år.

I förhandlingarna om flexpension var möjligheten till valfrihet ett avgörande krav för att Almegas förbund skulle gå med på att införa flexpension. Detta för att förmånen ska uppskattas och att flexpension upplevs som en del i det förmånspaket som arbetsgivaren betalar för att attrahera och behålla kompetenta medarbetare. Erfarenheten visar att en förmån behöver uppmärksammas, gå att påverka och hållas levande för att uppskattas.

Är du medlem? Logga in i Arbetsgivarguiden och läs mer om vad som gäller just för ditt företag.

Du hittar fler frågor och svar här