Tjänste­indikatorn Q4 2017 – Topp för sysselsättningstillväxt i privat tjänstesektor nådd

Almegas tjänsteindikator visar att den privata tjänstesektorns tillväxt växlar ned något under årets sista kvartal. Arbetsmarknadsindikatorn är nu uppe på i stort sett samma nivå som strax innan finanskrisen 2008 vilket indikerar att toppen för sysselsättningstillväxten i privat tjänstesektor sannolikt är nådd.

Almegas tjänsteindikator visar att den privata tjänstesektorns produktionstillväxt växlar ned något under årets sista kvartal. Detta trots att efterfrågan är fortsatt stark för flertalet tjänstebranscher. Avmattningen tyder snarare på flaskhalsar i produktionen än på vikande efterfrågan. Dessutom drar fallande produktion inom vård- och omsorg samt utbildning ned takten för hela tjänstesektorn. Detta trots att behoven av vård-, omsorg- och utbildningstjänster växer. Mycket talar för att osäkerheten om regering och riksdag kommer besluta om vinstbegränsningar för företagen inom dessa branscher nu håller tillbaka deras investeringar i utökad kapacitet.

– Att företagen inom välfärden håller tillbaka sina investeringar visar på vikten av långsiktiga regler för välfärdssektorn. Sverige är idag beroende av privata investeringar för att klara av den utbyggnad av välfärden som krävs de kommande åren. Utan långsiktiga förutsättningar kommer välfärden gå miste om betydande privata investeringar inom skolan och vården säger Almegas näringspolitiske chef Andreas Åström.

Almegas arbetsmarknadsindikator pekar på en ytterligare uppväxling av sysselsättningstillväxten mot slutet av året. Indikatorn är nu är uppe på i stort sett samma höga nivå som strax innan finanskrisen 2008. Det indikerar att en topp för sysselsättningstillväxten i privat tjänstesektor sannolikt är nådd.

– Mycket tyder på att en långsammare ökning av sysselsättningen är att vänta nästa år. Tillgången på den kompetens de kunskapsintensiva företagen eftersöker tycks nu så gott som uttömd, säger Almegas chefekonom Lena Hagman.

Läs den fullständiga rapporten här