Bra med stärkt trygghet för ny­företagare

Almega välkomnar förslag från regeringen om att öka företagares sociala trygghet. Om förslaget blir verklighet kommer det att träda i kraft den första augusti 2018.

Regeringen, via Socialdepartementet, har lagt fram ett förslag om att den sjukpenninggrundande inkomsten för en person som startar ett aktiebolag ska beräknas på samma sätt som för de personer som driver enskild näringsverksamhet, under tiden det nystartade företaget är i en uppbyggnadsfas. Dessutom föreslås tiden för uppbyggnadsskedet förlängas från 24 till 36 månader.

– Almega är positiva till att den sociala tryggheten förbättras för företagare. Detta ligger i linje med det Almega föreslagit i sitt program för ökat entreprenörskap. Fler människor kommer att våga starta eget om tryggheten för nyföretagare blir bättre. Som det är nu, skräms många av den dubbla risk som eget företagande innebär.  Då man dels tar en naturlig ekonomisk risk, dels riskerar att förlora den sociala trygghet som är självklar för anställda vid till exempel sjukdom, föräldraledighet eller arbetslöshet. Men regeringen måste göra mer för att stärka företagares sociala skyddsnät, säger Andreas Åström, näringspolitisk chef.

Almega påpekar i remissvaret att det finns mer att göra för att öka företagares sociala trygghet. Inte minst i det regelverk som gäller vid arbetslöshet.

Läs vår rapport