Medlemsresan fortsatte till Linköping

Nu i veckan fortsatte jag resan till ytterligare ett av Almegas 11 000 medlemsföretag runtom i landet. Denna gång gick resan till Linköping och till Småskolan där jag träffade ägarna Jessica och Fredrik Påhlsson, tillika rektor, som startades skolan för ungefär 6 år sedan. De berättade om den långa resan från att ha själva varit lärare inom den kommunala skolan till att förverkliga drömmen om att starta en egen skola med möjligheten att äntligen få genomföra alla de förbättringsidéer som de samlat på sig under åren.

Resultatet blev Småskolan, som idag bedriver undervisningen i små klasser om 20 elever med två lärare i varje klass, där allt fokus går till eleven och där man försöker minska den administrativa bördan på lärarna. På frågan hur detta är ekonomiskt görbart blev svaret att pengarna stoppas på rätt ställe och på att rekrytera bra lärare. Det är nyckeln. Och med det menar de att inga överdrivna kvadratmeter går till kontorsyta, att alla satsningar läggs på eleverna och att resurser läggs på förebyggande arbete där man går in direkt med åtgärder. Det innebär att få besvärliga situationer uppstår där man behöver städa upp i efterhand och därmed sätta in stora resurser. Och den pedagogiska inriktningen har nu under flera år visat sig ge resultat och Småskolan har nyligen fått tilldelat sig forskningspengar för att studera varför de lyckas så bra med att integrera elever med stora stödbehov i den vanliga verksamheten.

På frågan vilka utmaningar de ser för verksamheten framöver kretsar svaret framförallt kring Reepalu-utredningen och de konsekvenserna som förslagen riskerar få om de realiseras i praktiken. För möjligheten att fortsätta driva skolan framöver handlar i dagsläget om att mer investeringar måste göras i skolbyggnader, men där det idag är osäkert hur bankens belåningsvilja kommer se ut i och med den politiska osäkerhet som råder inom välfärdssektorn. Denna känsla av osäkerhet beskriver Fredrik och Jessica som att den leder till att de tappar suget. Den avskräcker viljan att våga satsa på Småskolans framtid.

Återigen blir påminnelsen om vad konsekvenserna av välfärdsutredningens förslag riskerar att leda till så tydlig. Kvalitetsledande verksamhet inom välfärdssektorn riskerar gå i graven, vilket i första hand drabbar elever, brukare och vårdtagare. I Småskolans fall handlar det om elever med ett extra stort stödbehov som kan förlora sin skola.