Så kan du förebygga kränkningar på arbetsplatsen

Hur pratar ni om sexuella trakasserier och annan kränkande särbehandling som inträffar på jobbet?
En mängd olika yrkesgrupper har under senaste månaden uppmärksammat sexuella trakasserier under hashtaggen #metoo, något som lyft frågan om både attityder och agerande på arbetsplatsen. För vad gör man som utsatt, som kollega eller chef? Och hur gör man för att förebygga trakasserier?

Så här kan du agera som chef för att förebygga kränkningar.

Nästa gång det är dags att samla personalen eller din avdelning för en arbetsplatsträff – lägg en extra stund på att prata om kränkande särbehandling, inklusive sexuella trakasserier – för att höja medvetenhetsnivån på vad det är för något och hur ni vill ha det hos er.

Innehållet under genomgången skulle kunna se ut så här:

  • Gå igenom företagets policy mot kränkande särbehandling
  • Vad händer om någon trots allt skulle uppleva sig utsatt för kränkande särbehandling/sexuella trakasserier? Beskriv rutinen!
  • Hur definieras kränkande särbehandling? Och sexuella trakasserier?
  • Ta tillsammans fram några exempel på kränkande särbehandling inklusive sexuella trakasserier. Utgå från definitionerna.
  • Diskutera hur ni har det på er arbetsplats – och hur ni faktiskt vill ha det. Är det tydligt att arbetsgivaren inte accepterar detta? Vågar alla säga ifrån? Och slutligen – stäm av att alla vet vad som gäller.

Är du medlem och vill läsa mer om hur ni kan förebygga kränkande särbehandlingar på arbetsplatsen? Logga in i Arbetsgivarguiden.