Julledighet – vad säger semesterlagen?

Julen närmar sig med stormsteg och det är hög tid att börja planera inför julledighet.
Men vad säger egentligen semesterlagen om ledighet kring jul?
Och vad händer om alla anställda vill vara lediga exakt samtidigt?

Att som chef eller arbetsgivare pussla med anställdas ledighetsansökningar är inte alltid det enklaste. För självklart ska de anställda ha energi och arbetsglädje – vilket många får av en sund balans mellan arbete och ledighet.

Samtidigt som det kanske inte alltid är möjligt att stänga ned verksamheten under storhelger.

Här hittar du tips på om hur och vad du som arbetsgivare kan tänka på i samband med julledighet.

Alla mina anställda vill vara lediga under samma period, vad säger semesterlagen?

Semesterlagen tar hänsyn till företagets arbetsbörda och produktion. Den anställde har ingen rätt att få semester när som helst på året, utan det är arbetsgivaren som bestämmer när och vilka medarbetare som kan ha semester. Om företaget och den anställde inte kommer överens om annat är dock arbetsgivaren skyldig att lägga ut fyra veckor sammanhängande under perioden juni – augusti.

Hur ska jag prioritera medarbetarnas semester?

1. Medarbetare som inte haft fyra veckor semester – det är arbetsgivarens skyldighet att lägga ut fyra veckor semester.

2. Medarbetare som VAB:ade eller blev sjuka på sin huvudsakliga semester, samma anledning som ovan.

3. Medarbetare som har mycket sparade dagar. Undvik stora semesterlöneskulder!

På företag där regler är tydliga och arbetsbördan jämn är det sällan diskussion om semestern. För alla vet vad som gäller. Lärdomen är att ha tydliga regler som medarbetarna känner till. Då går det att undvika att onödiga diskussioner uppstår, samt ökade kostnader för att någon har tagit semester.

En av mina anställda fyller inte i julledighetslappen – trots påminnelser, vad gör jag åt det som chef?

Ge inte ledigt.  Som sagt, det är arbetsgivaren som bestämmer. Ja, det vill säga om du som arbetsgivare har uppfyllt kravet på fyra semesterveckor då.

Arbetstagaren kommer i början av december och säger att hen vill vara föräldraledig fram till trettondagen. Medan övriga arbetstagare ansöker om semester – hur prioriterar jag deras önskemål regelriktigt?

 

Det är mycket svårt för arbetsgivaren att neka föräldraledighet. En ansökan om föräldraledighet ska ske senast två månader innan, eller om det inte kan ske – så snart som möjligt innan ledigheten börjar. Även om en ansökan om föräldraledighet inkommer för sent, så kan inte arbetsgivaren inte neka föräldraledigheten. Ledighet ska förläggas enligt den anställdes önskemål om det inte medför påtagliga störningar av verksamheten. Inte ens vid påtagliga störningar av verksamheten kan arbetsgivaren dock mot den anställdes önskemål förlägga ledigheten på annat sätt än att sprida den över veckans samtliga dagar.

Att tänka på!

1. Gör det tydligt för medarbetarna hur de ska ansöka om föräldraledighet.

2. Den anställde har rätt till tre föräldraledighetsperioder per kalenderår. Har den anställde redan haft tre perioder under året (läs; sökt och haft föräldraledigt under året) har den inte rätt till ledighet perioderna gäller oavsett antal barn.

3. Kom ihåg att under vintertid så är det större sannolikhet att någon blir sjuk/VAB eller skadar sig, så se till att inte planera för tajt i produktionsschemat.

Om du är medlem  Almega och vill veta mer om vad som gäller, logga in på Arbetsgivarguiden och läs mer