Inbrott – så skyddar du företaget från ovälkommet besök

December är årets favoritmånad för inbrottstjuven.
Och det är inte bara privatpersoner som drabbas.
Här hittar du tips på vad du som företagare kan göra för att motverka inbrott.

Inte nog med att större delen av dygnet är mörkt under december, många företag stänger också ned verksamheten helt och hållet, minskar på produktionstakten eller håller öppet i lägre utsträckning än vanligt. För inbrottstjuven är det därför julafton varje dag under hela december och långt in i januari. Men hur kan man då skydda sig som företagare? Sector Alarm, ett av Almegas medlemsföretag, tipsar om vad du som företagare kan göra för att skydda sig.

Inspireras av grannsamverkan

När det kommer till villaområden finns det oftast en grannsamverkan. Men hur kan man göra som butiksägare? På lokal nivå kan det finnas bevakningsringar som är ett initiativ av bevakningsföretagen. Ta hjälp av både bevakningsföretagen och polisen för ett gott samarbete.

Tänk som tjuven

Ett inbrott sker sällan spontant utan planering. Inbrottstjuven gör en riskbedömning innan inbrottet utförs. Samma riskbedömning kan du som företagare göra. Vilken typ av larm har ni installerat? Ett uppkopplat larm där larmcentralen snabbt kan verifiera vilken åtgärd som skall sättas in. Det sparar både tid och gör det svårare för tjuven. Se till att era dekaler och skyltar för larm syns tydligt. Prata ihop er med övriga företag om det ligger sådana i närheten. Kan ni hjälpa varandra att låsa på kvällarna så att man inte låser ensam? Kan ni ha en dialog om ni ser något som verkar misstänksamt? Kan ni utbyta tips på hur ni jobbar för att förebygga inbrott?

Om inbrott ändå sker

Precis som vid brand är det bra att ha en krisplan för inbrott. Oavsett om ni är två eller tvåhundra som arbetar på företaget behöver en krisplan finnas som de anställda känner till. Gå igenom krisplanen inför storhelger så att också nyanställda och extrainsatt personal känner till hur de ska agera om något skulle hända.