Högskoleforum om det växande behovet av kompetens­utveckling

Veckans tidigare besök i Linköping avslutades så småningom med deltagande vid Högskoleforum vid Linköpingsuniversitet. Ett forum som arrangerades av universitetet tillsammans med Universitetkanslerämbetet(UKÄ) för att skapa ett tillfälle för att bland annat diskutera aktuella utmaningar för högskolesektorn och samhällets kompetensförsörjning. Själv deltog jag just vid ett seminarium om det växande behovet av kompetensutveckling, där vi på Almega konstaterar att vi ser att en kritisk punkt på arbetsmarknaden nu är nådd.

För samtidigt som SCB nyligen presenterade ny hisnande statistik över antalet personer som står utan arbete råder en akut kompetensbrist inom den privata tjänstesektorn. Och att jobbtillväxten nu nått en kritisk punkt märks tydligt i att antalet lediga jobb per arbetslös ligger på en rekordhög nivå.

Situationen innebär att det inte bara råder en allvarlig matchningsproblematik på svensk arbetsmarknad, utan även – kanske än allvarligare – vad vi skulle kunna kalla ett stort kompetensglapp. För matchningsproblematiken innebär ju att vi ser ett problem med att tillgängliga arbeten och tillgänglig arbetskraft inte hittar eller passar varandra, de ”matchar” helt enkelt inte. Men det främsta problemet vi ser idag är att matchningen inte går att genomföra på grund av avsaknaden av kompetens.

Det råder därmed ett allvarligt kompetensglapp på svensk arbetsmarknad som består i att de som idag är arbetslösa är det främst på grund av låg utbildning och liten arbetslivserfarenhet dvs bristande kompetens, vilket innebär att de i praktiken inte är matchningsbara mot den stora andelen jobb som i dagsläget skulle kunna tillsättas direkt på den svenska arbetsmarknaden. För samtidigt finns företag som skriker efter arbetskraft, som just nu faktiskt letar med ljus och lykta efter personer med rätt kompetens.

Problemet är som sagt akut. Idag pekar en tredjedel av de privata tjänsteföretagen på att kompetensbristen är så allvarlig att den bromsar den egna verksamheten. Ett konkret exempel är att nära 80 % av företagen inom branschen teknikkonsulter och arkitekter i år ser brist på personal som främsta tillväxthindret för sin verksamhet.

Vår bedömning på Almega är sammanfattningsvis att tillväxten för sysselsättningen nu riskerar bromsa in om vi inte löser utmaningarna med den kritiska kompetensbristen inom tjänstesektorn och den efterföljande matchningsproblematiken.