Etableringsjobb – ny anställningsform för att få utlandsfödda i arbete

Arbetsgivare och fackförbunden har tagit initiativ till en ny anställningsform, etableringsjobb, för att få fler nyanlända i arbete. Tröskeln in på arbetsmarknaden är för hög idag och tiden från nyanländ till arbete i Sverige är för lång. Vi är överens om att vi står inför en gigantisk utmaning på arbetsmarknaden. Etableringsjobben är parternas gemensamma svar på hur vi får fler att få ett jobb att gå till och en lön att leva på.

Almega har 11 000 medlemsföretag som sysselsätter mer än en halv miljon människor. Med rätt villkor skulle våra medlemmar kunna bidra till att många fler får chansen till ett jobb och en egen försörjning. Etableringsjobben är ett sätt att skapa rätt förutsättningar.

Nu kanske du undrar vad etableringsjobb är för något? När det börjar att gälla? Eller hur det kommer att funka? De frågorna hittar du svar på här!

Vad är etableringsjobb?

Etableringsjobb är en ny anställningsform för att underlätta för arbetsgivare att anställa personer som står långt från arbetsmarknaden.

Etableringsjobb är en visstidsanställning i längst två år.
Etableringsjobb gäller för nyanlända som beviljats uppehållstillstånd de senaste 36 månader, personer som är 25 år eller yngre och varit inskriven som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen i minst sex månader och personer som är 26 år eller äldre och varit inskriven i minst tolv månader.

Arbetsgivaren betalar lön motsvarande 8 000 kr i månaden, inga arbetsgivaravgifter tillkommer. Därtill kommer ett etableringsbidrag till arbetstagaren från staten. Bidraget betalas ut direkt till den anställde.

När börjar etableringsjobben börja gälla?

Arbetsgivarförbund inom Svenskt Näringsliv och en majoritet av förbunden inom LO har tecknat en så kallade principöverenskommelse om etableringsjobb som innebär att vi är överens om ramarna. Principöverenskommelsen är första steget i processen. Parterna kommer nu lämna över uppgörelsen till regeringen och gemensamt förhandla med regeringen om storleken på etableringsbidraget. Därefter ska parterna på de olika avtalsområdena anta överenskommelsen. Först då kan arbetsgivare börja anställa personer i etableringsjobb.  Vi siktar på att detta ska vara i hamn i mitten av vårterminen 2018.

Varför är inte Bemanningsföretagen med?

Tyvärr ingår inte Bemanningsföretagen i överenskommelsen om etableringsjobben. Det är beklagligt och olyckligt med tanke på att bemanningsföretagen är väldigt bra på att matcha nyanlända med jobb på arbetsmarknaden. Bemanningsföretagen sysselsätter 50 000 utlandsfödda varje år. Vi inom Almega hade velat se dem ingå, då Bemanningsföretagen behövs för att få ännu fler personer in i jobb. Men facket krävde att bemanningsföretagen skulle stå utanför. Det tycker vi är olyckligt.

Varför gäller det bara företag med kollektivavtal?

Utgångspunkten för Almega i förhandlingarna om etableringsjobb var att vi representerar våra medlemmar och som medlem i Almega har man kollektivavtal. Vissa påpekar att kravet på kollektivavtal gör att stora delar av arbetsmarknaden lämnas utanför. Det stämmer. Men om man från politiskt håll kan hitta en lösning för företag utan kollektivavtal så kommer inte vi att protestera.