Dramatiskt tapp i arbetskrafts­invandringen

I ett nytt lagförslag föreslår regeringen ändringar som ska stoppa utvisningar av högutbildade arbetskraftsinvandrare till Sverige på grund av enkla missar hos arbetsgivaren. Vi välkomnar ändringarna, som förenklar för både arbetsgivare och för internationella talanger, men arbetskraftsinvandringen har redan lidit allvarlig skada. Antalet arbetstillstånd som beviljats i Sverige har sjunkit från 17 000 år 2012 till färre än 13 000 förra året.

Arbetskraftsinvandringen till Sverige behöver öka för att täcka upp för den arbetsbrist som råder både i näringslivet och i offentlig sektor. Särskilt hårt slår det mot tjänstesektorn, som har utvecklats till att idag vara Sveriges främsta jobbmotor.

Tittar vi bara på de senaste tio åren har den privata tjänstesektorn stått för två tredjedelar av de nytillkomna jobben i Sverige – hela 300 000 till antalet. Men villkoren för företag som vill attrahera talanger internationellt är inte tillräckligt vassa. Arbetskraftsinvandringen har minskat sedan 2012, andelen ansökningar om förlängt arbetstillstånd som får avslag ökar och arbetskraftsinvandrarna tycker regelverket är krångligt.

Den dramatiskt minskade arbetskraftsinvandringen är väldigt illavarslande för ett kunskapsland som Sverige. Den uppenbara risken är att utan arbetskraftsinvandring riskerar vi att få företagsutvandring i stället.

Sedan 2011 har fokus legat på att begränsa den oönskade arbetskraftsinvandringen, men det har lett till ett regelverk som väldigt många arbetsgivare har svårt att leva upp till. Framförallt har Migrationsverket krav att alla arbetsgivare, även obundna, tecknar de kollektivavtalade försäkringarna visat sig vara för detaljerat. Bagatellartade fel som arbetsgivaren har gjort som försäkringsmissar, semesterfel och tjänster som inte har annonserats på rätt sätt har lett till att arbetskraftsinvandrare har tvingas lämna landet. En ökad osäkerhet försvårar också möjligheterna för företag att attrahera internationella talanger till Sverige.

Vi har nu den största arbetskraftsbristen sedan början av 2000-talet. Det här har skadat Sveriges varumärke och vi behöver skapa bättre villkor för talangrekrytering.

Är du medlem och vill läsa mer om vilka regler som gäller för arbetskraftsinvandring? Logga in i Arbetsgivarguiden.