Almega välkomnar smidigare regelverk för arbetskrafts­invandring

Idag presenterade regeringen en utredning som föreslår att det inte längre ska vara möjligt att återkalla arbetstillstånd när det begåtts bagatellartade misstag. Kompetensbristerna är stora och växande i tjänstesektorn. Många arbetsgivare hittar inte lämplig arbetskraft att rekrytera i Sverige. Möjligheten att rekrytera arbetskraftsinvandrare från tredje land är därför ytterst värdefull, det handlar bland annat om IT-specialister och ingenjörer från Indien och Kina.

– Kunskapsintensiva tjänsteföretag har stort behov av att rekrytera topptalanger från andra delar av världen för att kunna hävda sig i turboglobaliseringens tidevarv. Utan möjligheten till arbetskraftsinvandring riskerar Sverige att tappa företag och jobb utomlands. Valet står mellan arbetskraftsinvandring eller företagsutvandring, säger Andreas Åström, näringspolitisk chef på Almega.

Utredningens ambition att göra regelverket för arbetskraftsinvandring mer anpassat till företagens verklighet är välkommet. Almega har under en längre tid efterlyst förbättringar av regelverket. Särskilt bekymmersamt har det varit att Migrationsverket avslagit många ansökningar om förlängt arbetstillstånd med hänvisning till små avvikelser från villkoren. Många avvikelser har också uppstått på grund av orimliga krav från Migrationsverkets sida, framförallt att även obundna företag måste teckna de kollektivavtalade försäkringarna.

– De föreslagna förändringarna ser ut att kunna minska de onödiga kompetensutvisningarna. Men då krävs också att Migrationsverket ställer mer rimliga krav och förbättrar sin service. Det ska vara lätt att göra rätt. Men vi behöver även en nationell strategi för ökad talangattraktion och ytterligare regelförenklingar, säger Fredrik Voltaire, näringspolitisk expert Almega.