Almegas förbund sänker medlems­avgiften

Första januari 2018 kommer Almegas förbund sänka medlemsavgiften för förbundens 11.000 medlemsföretag.

Almega och dess förbund är en arbetsgivarorganisation som representerar ett 60-tal branscher inom tjänstesektorn och förbundens medlemsföretag sysselsätter ungefär en halv miljon arbetstagare.

Redan idag är medlemsavgifterna bland de lägsta bland arbetsgivarorganisationer i Sverige, och nu sänks de ytterligare.

– Vi har de senaste två åren sett över våra kostnader vilket gör att vi nu kan sänka avgiften utan att göra avkall på den höga kvaliteten i våra tjänster. Vi vill ge medlemsföretagen en riktigt god service för de avgifter man betalar, och kommer fortsätta utveckla Almegas verksamhet som en modern och framstående arbetsgivar- och branschorganisation, säger Almegas vd Anna-Karin Hatt.

Sänkningen sker på den rörliga delen av medlemsavgiften och varierar beroende på företagets storlek.

Som ett exempel kommer sänkningen för ett företag med 25 anställda, med en medellön på 30.000 kr/månad, blir cirka 7%.

En sänkning av medlemsavgiften påbörjades redan 2013 och 2018 tar vi nästa steg med att sänka avgiften på den rörliga delen.

Det här betalar ett medlemsföretag i avgifter hos Almegas förbund:

  • En grundavgift på 3.000 kr/år
  • En rörlig del som räknas ut utifrån företagets samlade årslönesumma
  • En avgift till Svensk Näringsliv (som Almega är en del av)
  • Vissa förbund har en avgift gällande branschverksamhet, som tillkommer