Första Taekwondo­klubben med kollektivavtal

Almega välkomnar MUDO Academy som medlemmar. MUDO Academy blir därmed det första kampsportsföretaget som tecknar kollektivavtal genom att bli medlemmar i Almega och Svenskt Näringsliv.

MUDO betyder ”Krigarens Väg” och MUDO Academy ger träning i den Koreanska kampsporten Taekwondo. Företaget grundades år 2000 av Ji-Pyo Lim men historien börjar redan 1975 då Ji-Pyos far kom till Sverige för att introducera Taekwondo i Norden. MUDO Academy som är störst i Sverige med närmare 1300 medlemmar har 15 hel-, och deltidsanställda instruktörer varav många är ungdomar som både får sitt första jobb och en ledarutbildning.

Det hör inte till vanligheterna att kampsportsklubbar har anställda instruktörer. Ji-Pyo Lim menar dock att anställda instruktörer är en förutsättning för de höga krav företaget ställer för att garantera kvalitet vid varje träning. Med anställda instruktörer kommer också ett ansvar som arbetsgivare och därför har klubben nu valt att teckna kollektivavtal.

Ansvar är en bärande del i vardagen på MUDO. Den yngsta medlemmen är tre år och den äldsta är 59 år gammal. Grunden för all träning är den personliga utvecklingen, både mentalt och fysiskt. Träningen för de yngsta är framför allt att lära sig lyssna, fokusera och delta. För Ji-Pyo Lim själv handlar det om att vara långsiktig, noggrann och att aldrig slarva oavsett om det är i arbetsgivarrollen eller i instruktörsrollen.

Kollektivavtalet med Almega fungerar som ett redskap i arbetsgivarrollen och ska hjälpa klubben vara en bra arbetsgivare. Ji-Pyo Lim menar också att det är en trygghet att ha en stark organisation som Almega i ryggen som kan bistå med stöd och juridisk rådgivning. Ji-Pyo hoppas vidare att MUDO Academys medlemskap i Almega ska vara startskottet för att organisera och få struktur i djungeln av kampsportsklubbarna.

För att kunna driva en Taekwondoklubb på kommersiell grund krävs det att verksamheten håller hög nivå och ständigt utvecklas. Som ett led i kvalitetsutvecklingen planerar klubben att anställa instruktörer som utbildats vid idrottsuniversiteten i Korea. Ji-Pyo Lim menar att kollektivavtalet är extra viktigt och ger trygghet när klubben anställer personer som kommer ända från andra sidan jorden och som kan väldigt lite om det samhälle de kommer till.

MUDO Academys vision är att Taekwondo blir en etablerad träningsform i Sverige bredvid dans, gym och fotboll. Medlemskapet i Almega menar Ji-Pyo Lim är ett stort steg mot den visionen.

Är du också intresserad av att bli medlem? Läs mer här!