127 kollektivavtal hittills tecknade i årets avtalsrörelse

Man skulle kanske tro att årets avtalsrörelse är avslutad och att arbetsmarknadens parter nu ser fram emot en lugn period på tre år. För Almega är dock inte avtalsrörelsen avslutad ännu. Vi är den arbetsgivarpart som i särklass förhandlar och tecknar flest kollektivavtal på den svenska arbetsmarknaden, totalt 154 avtal denna avtalsrörelse.

Totalt har förbunden inom Almega hittills i år tecknat 127 kollektivavtal. Samtliga av våra färdigförhandlade avtal ligger inom det så kallade märkets kostnadsnorm på 6.5 procent på tre år. Vi inom Almegafamiljen har 27 avtal kvar att teckna innan vi är färdiga.

LO-förbunden anklagar allt oftare Almega för att vara hårdnackade förhandlare i årets avtalsrörelse. När det gäller att försvara en välfungerande lönebildning som utgår från märkets kostnadsnormer, så kan vi inte annat säga än att det stämmer. Almega kommer fortsätta stå upp för åsikten att huvuduppgiften för arbetsmarknadens parter är att teckna avtal som stärker Sveriges konkurrenskraft och ger näringslivet bra förutsättningar att växa och skapa fler nya jobb.

Är du nyfiken på den svenska arbetsmarknadsmodellen och hur lönerna sätts i Sverige. Läs mer här