Hatt: ”Den sociala pelaren kommer påverka Sverige negativt”

När Almega och Svensk Tidskrift bjöd in till ett seminarium om den sociala pelaren inledde Almegas vd Anna-Karin Hatt med att höja ett varningens finger.
– Den sociala pelaren kommer att påverka Sverige negativt. Den hotar den välfungerande svenska modellen och den kan också förstöra EU:s inre marknad, sa Almegas vd.

Under seminariet samtalade en panel bestående av, förutom Anna-Karin Hatt, även Niklas Wykman, riksdagsledamot (M), Nils Karlson, VD Ratio och Magnus Larsson som är företagare med lång internationell affärserfarenhet. Deras slutsats var entydig. Den sociala pelaren är någonting vi bör oroa oss över. Den hotar så väl den svenska arbetsmarknadsmodellen som hela den inre marknaden.

Almegas vd varnade för att det vi nu ser i värsta fall är början på en ny protektionism och detta sker i tider av både digitalisering och globalisering när vi borde fokusera på att få den inre marknaden att fungera ännu bättre.

Nils Karlsson från forskningsinstitutet Ratio konstaterade att sedan vi blev medlemmar i EU har vår utrikeshandel fördubblats och vår största marknad är faktiskt EU:s inre marknad och att det i det perspektivet finns det stora problem med den sociala pelaren.

– För det första är EU:s främsta framgång de fyra friheterna. Detta, tillsammans med institutionell konkurrens och subsidiaritetsprincipen, är vad som gör oss vinnare som medlem. Den sociala pelaren leder till en centralisering, oavsett vad EU:s ledare säger, menar Nils Karlson och pekar på att den radikalt kommer att förändra EU genom att subsidiaritetsprincipen blir högsta nivå, inte lägsta som i dag.

– Den sociala pelaren är oerhört ambitiös och långtgående. Det är i princip den modell som vi hade i Sverige på 1970- och 80-talen när Sverige gick helt överstyr. Nu är man i praktiken på väg att införa detta på EU-nivå. Den kan vara det första steget mot en gemensam EU-skatt och kommer också att leda till ökad splittring inom EU, efter Brexit. Det är ett utomordentligt farligt förslag, som bör motarbetas och det är hög tid att aktörer som är skeptiska också börjar agera, sade Nils Karlson.

Även Magnus Larsson, verksam i IT-branschen och ledamot av Almegas styrelse är oroad.

– Först och främst. Jag är mycket EU-positiv. Till exempel tycker jag att vi inte borde kalla handel på den inre marknaden för import och export. Bara en sådan sak visar att vi har en lång väg kvar att gå i vår syn på EU och arbetet med den inre marknaden.

– Den tekniska utvecklingen går mycket snabbt och politikerna hänger inte med. Det finns fortfarande många hinder som inte åtgärdas och risken att vi som gemensam marknad inte kan stå oss i konkurrensen med Kina, USA m fl ökar ständigt. Följden kan sannolikt bli att företag i Sverige väljer att flytta till ett land utanför EU. Det förlorar alla på, då sambandet att svårare att göra affärer – sämre konkurrenskraft – färre företag, de facto är glasklart.

Den moderate Riksdagsledamoten Niklas Wykman menade att det egentligen är mycket märkligt att fackföreningarna är positiva till den sociala pelaren, när de gillar den svenska modellen. Kanske, funderade han, beror det på att socialdemokratin faller ihop i land efter land inom EU och att de därför behöver en framgång?

– Den sociala pelaren kommer att medföra lägre tillväxt och noll reformer för alla. Vi hamnar återigen i en tid liksom de dåliga åren på 1970- och 80talen. Det huvudsakliga problemet är dock att EU inte kommer att klara att möta konkurrensen från omvärlden. Vi kommer förlora i konkurrenskraft och välstånd. De sociala rättigheterna borde verkligen inte vara fokus då, utan helt enkelt ekonomisk tillväxt, sade Niklas Wykman.