Regeringen utreder regler om upphandling

Över 60 procent av alla annonserande upphandlingar i Sverige görs under tröskelvärdena och styrs av svenska regler, dvs inte av EU:s upphandlingsdirektiv. Räknar man dessutom in direktupphandlingar är det ännu fler. Går det att göra dessa regler mer flexibla? Ja, den frågan har regeringen ställt och därför tillsatt en utredare. Jag ingår i utredningens expertgrupp.

Det är klart att vi vill se regelförenkling. Upphandlingslagarna är väldigt tyngda av detaljer. Allt som inte måste finnas med borde plockas bort. Samtidigt vill vi att det ska finnas vissa regler som kan garantera likabehandling av leverantörer och öppenhet. Dessutom vill vi att det ska stå i lagen att offentliga upphandlingar ska utannonseras, precis som det gör idag. Och vi vill att fel ska kunna prövas i domstol. På så sätt garanteras en rättssäker upphandling och alla företag ges lika chans att konkurrera med sitt anbud.

Samma utredning ska också komma med förslag på hur överprövningarna kan bli färre. Regeringen vill ha förslag som kan minska de negativa effekterna av överprövningar.

Det är bra att frågan utreds. Bland annat verkar regeringen vilja se både avgifter för att ansöka om överprövning samt eventuellt processkostnadsansvar.

Jag tror frågan är delvis felställd. För det första vet jag att myndigheterna själva kan göra mycket för att förebygga att överprövningarna aldrig sker. För det andra tror jag att det bästa man kan göra att är styra så att ett överprövningsmål aldrig får ta mer än tre månader i första domstolsinstans. Det skulle förenkla för både upphandlare och företag men den frågan verkar inte alls vara aktuell, trots att den har utretts.

Utredningen ska redovisas senast den 15 juni. Mer att läsa hittar du här