Nytt kollektivavtal tecknat – strejk avvärjd på Casino Cosmopol

Almega Tjänsteförbunden och Hotell och restaurangfacket (HRF) har idag tackat ja till den hemställan om nytt kollektivavtal som Medlingsinstitutets medlare presenterat.

Medlingsinstitutets medlare presenteradeden 17 oktober ett förslag till nytt kollektivavtal mellan parterna. Liksomövriga avtal som är tecknade i årets avtalsrörelse följer det märket på 6,5 procent under tre år. Avtalet innehåller även en låglönesatsning som ryms inom det så kallade märket. Parterna valde idag att tacka ja till medlarnas hemställan.

– Vi är glada över att vi lyckats avvärja den strejk som HRF varslat om. Efter en intensiv medling är vi nöjda med att ha tecknat ytterligare ett nytt kollektivavtal inom märkets 6,5 procent över tre år säger Peter Lindgren, avtalsansvarig Almega Tjänsteförbunden, på avtalsområde spel

Parterna har enats om en indelning där minimilönen för personer som kategoriseras som yrkesarbetare endast höjs med 80 respektive 90 % av avtalsvärdet under år 2017 respektive 2018.

Härutöver har parterna enats om att avtal om tidsbegränsade anställningar får träffas för allmän visstidsanställning, vikariat, när arbetstagare fyllt 67 år och under sex månader i avvaktan på att ny innehavare utses.