”Members’ week” på Almega och i förbunden inom Almega

Den här veckan är det ”Members’ week” på Almega och i alla sju förbunden inom Almega. Det innebär att alla vi som jobbar inom Almega och åt våra förbund den här veckan besöker medlemsföretag på olika ställen runt om i landet. Tillsammans har förbunden inom Almega hela 11.000 medlemsföretag (med nästan 550.000 medarbetare) inom en rad olika tjänstebranscher, så det finns många samhällsviktiga och intressanta medlemsföretag för oss att besöka, också en vecka som denna.

Varför gör vi det här? Varför just en Members’ week? Faktum är att det här är premiär för den här satsningen – en satsning som syftar till att alla medarbetare inom Almega – från de som jobbar med ekonomi och HR till alla förhandlare och rådgivare och mig som VD – under en och samma vecka ska besöka något (eller några) av våra medlemsföretag för att fokusera på dem, deras utmaningar och deras vardag. Många av oss har självklart dagligdags kontakt med våra medlemsföretag- det är ju på medlemsföretagens uppdrag vi som arbetsgivar- och intresseorganisation verkar – men inte sällan handlar det då om att hjälpa dem i någon konkret utmaning de hamnat i i arbetsgivarrollen eller att de kommer till oss för att delta i något av våra påverkansrelaterade projekt. Men den här veckan är unik genom att varenda medarbetare – även de som normalt jobbar med stödfunktioner internt – är ute på medlemsföretagen och att vi just den här veckan enbart fokuserar på medlemsföretagens utmaningar och vardag.

För egen del valde jag i veckan att besöka ett av Bemanningsföretagens medlemsföretag – Rent a Doctor and Nurse in Scandinavia AB, ett kompetensförsörjningsföretag i välfärdssektorn som startade sin verksamhet för hela 24 år sedan, vilket innebar att de då blev det allra första företaget i Sverige som hyrde ut läkare till olika arbetsgivare. Två av de medarbetare jag träffade när jag besökte dem hade varit med nästan från starten, och de kunde berätta att det på den tiden fanns gott om fördomar om de läkare och sjuksköterskor som valde att jobba som frilans och hyra ut sina tjänster. Många av dem möttes med inställningen att de inte skulle vara lika duktiga som andra läkare, bara för att de valde att jobba i en annan form. Men det var ju, förstås, helt fel då och är lika fel idag.

Under ett par timmar fick jag chansen att lyssna på och prata med Eva Domanders, som är vd för företaget idag. Och Eva beskrev deras roll i välfärden som en viktig kompetensförsörjare. Affärsidén och erbjudandet är att tillhandhålla framför allt läkare, sjuksköterskor och socionomer som på konsultbasis kan arbeta och rycka in där det behövs i välfärdssektorn. Det kan handla om att en kommun eller ett landsting tillfälligt saknar en specialistkompetens eller att en vårdcentral på mindre ort har svårt att få en läkare att flytta dit och bosätta sig där permanent. Andra gånger kan det handla om att man har behov av att ta in extra personal för att kapa topparna i vården, eller att man bestämmer sig för att anlita ambulerande nattpatruller i omsorgen, som kan serva t.ex. äldre på flera olika boenden, hos flera olika vårdgivare, och att man därmed kan hålla en hög kvalitet i omsorgen till en hanterbar kostnad.

Bland det mest intressanta var att höra Eva berätta om varför de läkare, sjuksköterskor och socionomer som de har anställda väljer att jobba åt Rent a Doctor and Nurse. För många handlar det om att de vill ha friheten att få styra och bestämma över sin egen arbetstid, vilket också var skälet när Eva själv (som är sjuksköterska i botten) började konsulta inom sjukvården i slutet av 1990-talet. Och många av Rent a Doctor and Nurse medarbetare blir kvar länge, eller kommer tillbaka efter att under en tid ha haft en fast anställning någon annanstans. För andra, inte sällan personer med mer ovanliga efternamn och kort yrkeslivserfarenhet i Sverige, funkar företag som Rent a Doctor and Nurse som en effektiv port in i yrkeslivet, inte sällan efter att ha de gått på pumpen i traditionella rekryteringsprocesser. Och, tvärt emot vad man kanske skulle kunna tro, är det långt ifrån ”bara” yngre som väljer en karriär som konsult i välfärdssektorn. Företagets allra äldsta medarbetare är en läkare som idag är över 80 år, som frekvent anlitas som rådgivare inom psykiatrin. Inte dumt att det finns verksamheter som Rent a Doctor and Nurse som kan erbjuda anställningsformer och arbetssätt där vården kan ta tillvara all den erfarenheten efter ett långt arbetsliv, eller hur?

Summa summarum: företag som Rent a Doctor and Nurse bidrar till att kompetensförsörjningen i vården och omsorgen fungerar, vilket blir allt viktigare i en tid där allt fler kommuner och landsting kommer få det allt tuffare att rekrytera rätt kompetens till rätt plats.