Debatt om Stockholms framtida välfärd

Hur ser den ekonomiska verkligheten ut för många välfärdsföretagare?Det berättar Johan Sjölin, vd Pops Academy.

Publicerat av Almega den 5 oktober 2017

Almega fortsätter arbetet med att förhindra att regeringens planer på att begränsa möjligheterna till företagande i välfärden blir verklighet, och att Reepaluutredningens förslag till vinsttak aldrig blir verklighet. Allt sedan i våras har vi därför genomfört en serie debatter och seminarier runt om i landet där vi beskrivit hur stora effekterna skulle bli regionalt och hur många som skulle drabbas om förslaget genomfördes.

I förra veckan genomfördes den senaste debatten på Kulturhuset här i Stockholm, och över 225 personer valde att komma och lyssna.

Här ovan kan du se debatten i sin helhet, i efterhand.

Att intresset för frågan är stort i hela landet är tydligt, och att det är extra stort i Stockholmsregionen är kanske inte så konstigt, med tanke på att så många stockholmare skulle drabbas om många av välfärdsföretagen skulle tvingas avveckla sin verksamhet. Bara i Stockholm jobbar 72 000 personer i de privata välfärdsföretagen, 125 000 barn och unga går i fristående förskolor och skolor. Mer än varannan äldre har valt en privat leverantör av sin hemtjänst och en stor del av investeringarna i nya äldreboenden görs av privata aktörer.

På motsvarande sätt skulle många människor runt om i landet drabbas om ett tak för möjligheten att göra vinst i välfärden infördes. Vill du läsa om hur mycket kommunerna och landstingen skulle behöva bygga ut sin egen verksamhet inom skolan och omsorgen för att kompensera för all den välfärd som skulle falla bort till 2020 om utredningen genomförs och en stor del av välfärdsföretagen försvinner, samtidigt som den svenska befolkningen väntas fortsätta växa med ungefär en halv miljon människor, kan du läsa rapporten Välfärdsutmaningen.

Att säkra välfärdsföretagens möjligheter att fortsätta bidra med valfrihet, ökad kvalitet och effektivitet är en helt central fråga för Almega och förbunden inom Almega. Därför kommer vi fortsätta lägga mycket energi på att avvärja ett vinsttak och istället få igång en diskussion om hur vi kan stärka kvaliteten i all offentligt finansierad välfärd, oavsett om det offentliga eller privata är huvudman för verksamheten.